Support

Support

Een belangrijke dienst is onze support-afdeling, die door 9 mensen bemand is. 
Van elke melding die bij ons binnenkomt wordt een zogenaamde ‘call’ geregistreerd in ons call-registratiesysteem Panoramix.

Na het binnenkomen van een melding wordt allereerst geprobeerd om deze melding direct op te lossen. Door middel van een stukje software kunnen we het scherm van onze klanten overnemen, zodat we direct het probleem kunnen bekijken en mogelijk oplossen. Mocht dit niet direct lukken, dan wordt deze melding samen met een 2e support-medewerker geanalyseerd. Indien noodzakelijk wordt er ook een programmeur bij geroepen. Indien deze melding niet zonder software-aanpassing opgelost kan worden, dan wordt deze ‘call’ doorgezet naar de 2e lijn. Dit betekend dat onze programmeurs hiermee aan de slag gaan.

Indien de software aangepast is hiervoor, wordt de oplossing aan de klant beschikbaar gesteld middels een nieuwe versie van de software. 
Zo’n nieuwe versie bevat oplossingen van ‘bugs’, nieuwe functionaliteit aan de hand van wensen van onze klanten of eisen van zorgverzekeraars, maar ook verbeteringen in het algemeen. Aan het begin van elke maand (met uitzondering van augustus) wordt er een nieuwe versie op internet gezet.