Releaseinformatie

Releasenotes versie 9.129.02

17-08-2021

Stories

Ticket Applicatie Releasenote
 9916, 11032  Orthomatic

Op de offerte worden de GPH, AGPH1 en 2, Kostensoort afgedrukt. Dit zijn de waarden vanuit het instantiebudget indien van toepassing. Dit is te configureren in het scherm te vinden via menu >> Voorkeuren >> Layout opties/factuur.

Zie voor achtergrondinformatie ook de brief van CZ met aangepaste maatregelen van 24 juni 2021.

 

Bugs

Ticket Applicatie Releasenote
10048, 10114 Aanmetersportaal Probleem dat agenda soms traag werd, is opgelost.

Releasenotes versie 9.129.01

17-08-2021

Stories

Ticket Applicatie Releasenote
  Aanmetersportaal Nieuwe functionaliteiten toegevoegd voor de HTML-editor in de beheer pagina's
1. Gegevens kopiëren vanuit een word document.
2. Pagina einde toevoegen.
  Contentmanager, Orthomatic Calculatieregels kunnen nu ook tussenin toegevoegd worden.
 

Bugs

Ticket Applicatie Releasenote
  Orthomatic In het scherm zoeken op beschikbare tijd worden nu de niet selecteerbare behandelaars uitgefilterd. Daarnaast is de sortering op de tijd kolom ook verbeterd.
9567 Orthomatic Bij het afsluiten van Orthomatic komt er geen melding meer dat er geen werkende internet verbinding is.
10048, 10114 Aanmetersportaal Probleem dat aanmaken van een klant soms mislukte is opgelost.

Releasenotes versie 9.128.02

4-08-2021

Stories

Ticket Applicatie Releasenote
  Aanmetersportaal Voordat een sjabloon wordt toegepast wordt nu de gebruikers genotificeerd welke antwoorden ook in andere formulieren aangepast gaan worden.
  Orthomatic De offertes en facturen kunnen nu ook per mail verzonden worden.
  Web-agenda Het agendascherm is aangepast zodat de kalender bovenaan in het scherm getoond wordt op tablets en mobiele telefoons.
  Orthomatic Van de order kan nu ook een MDR-Etiket afgedrukt worden.

 

Bugs

Ticket Applicatie Releasenote
9779, 10054 Aanmetersportaal, E-documatic In de tab Dossier van het aanmetersportaal is het overzicht klantcontacten gerepareerd.
10254 Contentmanager, Orthomatic Er is een verbetering doorgevoerd dat er geen melding komt als de medewerker geen rechten heeft om content op te halen.

Releasenotes versie 9.128.01

20-07-2021

Stories

Ticket Applicatie Releasenote
  Aanmetersportaal, Orthomatic Handelingen vanuit het Aanmetersportaal zoals 'nieuwe klant aanmaken' , 'muteren klantgegevens' , 'nieuwe order aanmaken', 'nieuw afspraak aanmaken' en 'muteren afspraak' worden gelogd in het Orthomatic logboek. Deze is te openen via Menu >> Overige >> Utility's >> Logboek.
  EKportal Het opzoeken van van een bestelling kous is versneld en verbeterd met mogelijkheid tot zoeken op 'extern bestelnummer', 'klant' en 'toon alleen bestellingen van afgelopen jaar'.
9761 Documatic, Orthomatic Vanuit een inkijklicentie Orthomatic is een dossier van een klant in te zien; deze functionaliteit is beschikbaar als de gebruiker de regel 'Dossiers=JA' in zijn Orthomat.ini plaatst.
  Orthomatic Het is mogelijk gemaakt bestanden van het prikbord van een klant of order te exporteren. Dit kunt u doen door met de rechtermuisknop op een prikbordbestand te klikken en te kiezen voor 'exporteren'. Met Ctrl + linkermuisknop (of met de spatiebalk) kunt u meerdere prikbordbestanden selecteren.
Vervolgens kunt u deze bestanden bijvoorbeeld eenvoudig kopiëren naar een door u gewenste locatie of aan een e-mailbericht toevoegen.
  Orthomatic Een nieuwe template variabele is beschikbaar gesteld: [Klant:Technisch klantnummer]. Door dit klantnummer met voorvoegsel 'K-' in een barcode-lettertype af te drukken, kan deze bijvoorbeeld ook gescand en met de software Bardecodefiler en de Vlot Solutions scanservice eenvoudig aan het prikborddocument van de klant gekoppeld.

Bugs

Ticket Applicatie Releasenote
9337 Aanmetersportaal Het afdrukken van een formulier is verbeterd; in één omstandigheid kon er een onterechte foutmelding komen.
6645 Iportal, Procesmanage In de Internet Portal kun je nu instellen door welke Internet Portal de taak Upload prikborddocument uitgevoerd moet worden.
Ook de logging is uitgebreid.
9874, 9241 Orthomatic De vragen en meldingen van TEK-leveranciers en de ContentManager worden weer kenbaar gemaakt met het rode uitroepteken rechtsboven in het scherm.
  Orthomatic Aan een lokale OrderClassificatie kunnen de velden Uzovi- en de GPH-codes weer toegevoegd.
  Orthomatic  

Releasenotes versie 9.127.01

4-07-2021

Stories

Ticket Applicatie Releasenote
  Aanmetersportaal Nieuwe functionaliteiten toegevoegd voor de HTML-editor in de beheer pagina's
1. Gegevens kopiëren vanuit een word document.
2. Pagina einde toevoegen.
  Contentmanager, Orthomatic Calculatieregels kunnen nu ook tussenin toegevoegd worden.

Bugs

Ticket Applicatie Releasenote
  Orthomatic In het scherm zoeken op beschikbare tijd worden nu de niet selecteerbare behandelaars uitgefilterd. Daarnaast is de sortering op de tijd kolom ook verbeterd.
Orthomatic Bij het afsluiten van Orthomatic komt er geen melding meer dat er geen werkende internet verbinding is.
10048, 10114 Aanmetersportaal Probleem dat aanmaken van een klant soms mislukte is opgelost.

Releaseinformatie versie 9.126.03

25-06-2021

Orthomatic / Elamatic

ContentManager

  Bij het downloaden vanuit de ContentManager en van TEK-assortiment is de foutafhandeling verbeterd.

Afspraak notificatieservice (ANS)

•   Het proces gaat nu goed om met stamgegevens (afspraaksoort, afspraaklocatie, etc.) die voorloopspaties bevatten.

Releaseinformatie versie 9.126.02

8-06-2021

Orthomatic / Elamatic

ContentManager

 Er is een nieuwe versie van de Contentmanager webservice gemaakt waarmee met downloaden van de Content is versneld,

Aanmetersportaal / Orthomatic

Algemeen

 In zowel Orthomatic als het Aanmetersportal kunnen, in het kader van de MDR een aantal evaluatievragen worden vastgelegd. In Orthomatic kan dat vanaf een order, in het Aanmetersportaal kan dat in het Evaluatieformulier dat standaard beschikbaar is gesteld.

In Orthomatic is het mogelijk geworden de resultaten van de ingevulde MDR formulieren op te vragen via menu >>. overigen >> Prestatiemanager >> MDR PMCF .

Aanmetersportaal / Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Bij een instantiekantoor in Orthomatic kan worden aangegeven of dat instantiekantoor een Wlz-instelling is. Hierdoor is het mogelijk geworden in het OS-orderformulier van het Aanmetersportaal een zorgkantoor te kiezen wanneer een vinkje aan staat bij “wet langdurige zorg”.

Orthomatic / Agenda

 De sortering van het zoekscherm in de agenda is verbeterd; standaard wordt gesorteerd op datum/tijd ipv op behandelaar.

 Bij groepsafspraken wordt het groepafspraak-icoon getoond.

Orthomatic / Produmatic 9

 Vanuit Orthomatic kan via CTRL+U vanaf de order Produmatic worden gestart.

Aanmetersportaal

Algemeen

 Aanvullen van klantgegevens is verbeterd.

Formulieren

 De weergave van de afwikkeling in het supplementformulier is verbeterd voor dossiers zonder leestenformulier.

 Probleem opgelost dat rechts afwijkend vinkje altijd werd aangevinkt bij het kiezen van een supplement opbouw.

Releaseinformatie versie 9.126.01

25-05-2021

Aanmetersportaal / Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 In zowel Orthomatic als het Aanmetersportal kunnen, in het kader van de MDR een aantal evaluatievragen worden vastgelegd. In Orthomatic kan dat vanaf een order, in het Aanmetersportaal kan dat in het Evaluatieformulier dat standaard beschikbaar is gesteld. 

Aanmetersportaal

Algemeen

 Via de voorkeuren, in Orthomatic / Elamatic, kan ingesteld worden wat de standaard klantsoort moet worden bij aanmaken van een nieuwe klant. 

Stamgegevens

 Het synchroniseren van de stamtabellen is verbeterd. 

Formulieren

 Het pasbevindingenformulier is verbeterd; bij het toevoegen van een nieuw pasbevindingenformulier in hetzelfde dossier blijven de vinkjes pasbevindingen en de bijbehorende toelichting leeg. 

Webagenda

 De webagenda is verbeterd; de afspraakstatus wordt standaard overgenomen naar de vervolgafspraak.

 In de webagenda wordt de betiteling van de klant getoond zonder dat de klantgegevens opgehaald hoeven te worden. 

Releaseinformatie versie 9.125.03

14-05-2021

Orthomatic / Elamatic

Module Elektronisch declareren

 Het foutverslag van declaraties is nu gegroepeerd per melding.

ContentManager

 Als er nieuwe content beschikbaar is, dan zal bij het opstarten van Orthomatic / Elamatic een melding getoond worden

Aanmetersportaal

Dossier

 Afspraak wijzigen in tabblad Dossier is verbeterd.

Formulieren

 Het opslaan van de verwijzer in diverse formulieren is gerepareerd; deze reparatie is eerder als hotfix geplaatst en nu officieel uitgegeven.

Releaseinformatie versie 9.125.02

7-05-2021

Orthomatic

Module Inkoop en voorraad

  In het scherm 'Scannen voorraadmutaties' zijn de cijfertoetsen die op het scherm staan weer werkende gemaakt.

Aanmetersportaal

Dossier

  Een document van het dossier tabblad kan direct naar het prikbord van de klant en/of order in Orthomatic verstuurd.

Klanttevredenheid onderzoek (KTO)

  Het invullen van een tekstveld in een enquête is gerepareerd; dit probleem is eerder al als hotfix opgelost.

Releaseinformatie versie 9.125.01

16-04-2021

Orthomatic / Elamatic

Orthomatic / Elamatic / Documatic

  Diverse bestanden waarin meerdere memo's per entiteit werden opgeslagen zijn aangepast zodat de registratie in de database op een andere manier gebeurt.

IPortal / replicatieserver / autosync

  Systeemprocessen geven bij opstarten geen foutmelding meer als een licentie dreigt te verlopen. Als systeemprocessen zijn onderkend: iPortal, replicatieserver, autosync, vlotservice en via commandline laten aanmaken van een planning door Produmatic 9.

Aanmetersportaal

formulieren

   Het overnemen van onderdelenselecties uit historische formulieren is verbeterd in het pro- en ortheseformulier.

   Het loggen van de maten in het protheseformulier is verbeterd, zodat onbedoelde logregels voorkomen worden.

Webagenda

  De agenda is aangepast zodat alleen de afspraakgegevens van de geselecteerde behandelaars worden opgehaald.

  In de lijstweergave van de agenda wordt nu het klantenkaart adres getoond wanneer er geen afspraaklocatie adres beschikbaar is.

Releaseinformatie versie 9.124.01

2-4-2021

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

  Rubriek R0411 wordt weer correct gevuld bij orders die zijn gemaakt op basis van de Contentmanager.

Aanmetersportaal

algemeen

 Het synchroniseren van de klantgegevens is verbeterd.
Er was een scenario waarin een HTTP403 foutmelding optrad en de gegevens niet geladen werden.

 Het Evaluatie-overzicht in het aanmetersportaal is verbeterd.

formulieren

 Placeholders voor het voeringschoenformulier is verbeterd.

Webagenda

 De layout van de zoek tijd functie is gelijk getrokken met de layout van Orthomatic.

Releaseinformatie versie 9.123.03

17-3-2021

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Bij het verwerken van mailingadressen is nu ook mogelijk om documenten af te drukken op basis van een gekozen template. Daarnaast is het selectiescherm voor mailingen uitgebreid met filter op afspraken. 

Orthomatic / Elamatic / Contentmanager

Algemeen

 Van artikelen die gekoppeld zijn aan een Contentmanager-artikel wordt de BTW-code van het Contentmanager-artikel getoond. 

Module Elektronisch declareren

 In de declaratie wordt rubriek R0411 weer gevuld bij de declaratievoorwaarden:
- 1e post overnemen,
- hoofdposten.

Aanmetersportaal

Formulieren

 Bij het maken van een order vanuit de formulieren worden situaties voorkomen dat de order incompleet wordt aangemaakt. 

Webagenda

 Na het legen van de sessie wordt de webagenda automatisch weer gevuld. 

 De standaardduur van de geselecteerde afspraaksoort is toegevoegd bij het aanmaken van een vervolgafspraak.

Protocoller beheer

 De HTML-editor is verbeterd m.b.t. enkele quotes, wat met name bij het beheer van de evaluatieregels problemen kon geven. 

Overige

 Bij de synchronisatie is de stamtabel "std_teksten" hernoemd naar klantcontactteksten en alfabetisch gesorteerd. 

Klanttevredenheid onderzoek (KTO)

Op de enquête definitie in de webvoorkeuren kan ingesteld worden per hoeveel aantal maanden een klant een KTO mag ontvangen. Hiermee kan voorkomen worden dat een klant meerdere enquêtes krijgt als er voor deze klant in korte tijd meerdere orders afgeleverd worden. 

Releaseinformatie versie 9.123.01

1-3-2021

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Bij het toevoegen van een prikborddocument kan de bestandsnaam weer worden gewijzigd.

Aanmetersportaal

Webagenda

 De afspraakstatusiconen, die in Orthomatic worden gebruikt, zijn ook zichtbaar gemaakt in de agenda van het Aanmetersportaal. Daarnaast is het mogelijk de afspraakstatus te wijzigen.

  De weergave van de klantnaam bij een vervolgafspraak is verbeterd.

Protocoller beheer

 Op een aantal plekken zijn extra controlevragen toegevoegd bij het verwijderen van gegevens.

Releaseinformatie versie 9.122.04

29-1-2021

Orthomatic / Elamatic / ContentManager

Algemeen en Module Elektronisch declareren

 Doelgroep CompressieHulpmiddelen (CH)
CZ zorgverzekering en CZ zorgkantoor hebben in de stuurtabel van het jaar 2021 een invulinstructie gemeld dat een code lichaamspositie gevuld dient in rubriek R0417.

De ContentManager heeft hiervoor extra budgetten beschikbaar: 'CZ21951 01VE (voet/enkel) - 01VE' t/m 'CZ21967n 07HH (hoofd-hals, nachtvoorziening) - 07HH'.
-> Selecteer één van deze budgetten op de Order.

De vulling hiervan in de declaratie is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

Module COV en COV-batch

 De betrouwbaarheid van de communicatie met Vecozo is verbeterd.

Module Elastische kousen:

 De betrouwbaarheid van de communicatie met TEK-leveranciers is verbeterd.

Aanmetersportaal

Algemeen

 De performance van de tab Protocollen is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.122.03

21-1-2021

Orthomatic / Elamatic

Module COV en COVbatch controle

  De COV controle is verbeterd; nu wordt gekeken naar actieve instanties/instantiekantoren.

Module Elektronisch declareren

 Doelgroep OS, EK, AH
CZ zorgkantoor heeft in de stuurtabel van het jaar 2021 een invulinstructie gemeld overeenkomstig CZ zorgverzekering.

Dit is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

ContentManager

 De Contentmanager distribueert bij het ophalen van de budgetten nu ook het volgartikel.

Aanmetersportaal

Algemeen

 Bij de eerste keer inloggen in het aanmetersportaal worden de klanten die voor vandaag in de agenda staan automatisch opgehaald

 Na aanmaken van een order/maatkaart vanuit een formulier kunnen de interne- / externe opmerkingen niet meer aangepast worden in het formulier.

 Synchroniseren van de stamgegevens is verbeterd,

Webagenda

  Afspraak afboeken is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.122.01

31-12-2020

Orthomatic / Elamatic

Module Elektronisch declareren

 Doelgroep OS
CZ zorgverzekering heeft in de stuurtabel van het jaar 2021 een invulinstructie gemeld over een extra codering met 'HZV', 'HMV' of 'HZE', 'HME' in rubriek R0417

Dit is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

Aanmetersportaal

Webagenda

 Behandelaars in het aanmetersportaal maken standaard gebruik van de vernieuwde agenda en de vorige versie van de agenda kan uitgefaseerd worden.

Releaseinformatie versie 9.121.01a

10-12-2020

Orthomatic / Elamatic

* Het toevoegen van een scan vanaf het prikbord (toevoegen > nieuw > van scanner) is gerepareerd. 

Releaseinformatie versie 9.121.01

8-12-2020

Orthomatic / Elamatic

Module Elastische kousen

 De selectie van kouskenmerken is verbeterd; ook waneer er een '+' of  '-' teken in een omschrijving voorkomt.

Aanmetersportaal

Dossier

• De voorvertoning van een pdf is verbeterd bij weergave van prikborddocumenten waar een punt (midden) in de bestandsnaam staat.

 Het typen van een opmerking bij het maken van een afspraak vanuit de dossiertab is verbeterd.

Dossier, formulieren

 Het verwijderen van een formulier is verbeterd. Met name worden antwoorden die op het niveau van het dossier bewaard worden opgeschoond wanneer deze in geen enkel formulier meer zichtbaar zijn.

Webagenda

 Afspraakgegevens ophalen en verversen is verbeterd.

 De betiteling van de klanten is toegevoegd.

WebagendaAfspraaknotificatie service (ANS)

 De opties voor het verzenden van ANS-berichten zijn toegevoegd.

 Het aanmaken en wijzigen van afspraken is algemeen verbeterd, met name in de communicatie met het ANS.

Releaseinformatie versie 9.119.01

16-11-2020

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Bij het samenvoegen van documenten zijn m.b.t. de afspraak de volgende velden beschikbaar gemaakt:

[Afspraak:Locatie Opmerking],

[Afspraak:Laatste:Locatie Opmerking],

[Afspraak:Volgend:Locatie Opmerking] en

[Afspraak:Volgend2:Locatie Opmerking].

Produmatic

  Als, na herrekenen van een planning, de startdatum van een bewerking wordt verplaatst naar een andere datum, dan wordt in de Werkuitgifte die bewerking weer teruggezet naar 'te verdelen'. Dit is om te voorkomen dat, indien de bewerking is toegekend aan een productiemedewerker, wordt verplaatst naar een moment waarop de productiemedewerker niet beschikbaar is of naar een moment waarop door het verplaatsen overbezetting zou gaan ontstaan.

Aanmetersportaal

Web-agenda

 Bij het wijzigen van de starttijd wordt de eindtijd gewijzigd in plaats van de duur.

 Afspraak wijzigen is verbeterd en de lijstweergave is verbeterd.

 Het tonen van de beschikbaarheid is verbeterd.

Afspraaknotificatie service (ANS)

• Het is nu tot 15 minuten na het maken van de afspraak mogelijk in te stellen of er wel  of geen bevestigingsbericht verstuurd moet worden.

• Notificaties worden uitsluitend verzonden vooraf de daadwerkelijk afspraak.

Releaseinformatie versie 9.118.02

02-11-2020

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Het pad naar de bestandsnaam is weer zichtbaar op het scherm bij het wijzigen van een document .

 Het toevoegen van prikborddocumenten is verbeterd bij het gebruik van de instelling 'Bestanden automatisch nummeren'; het genereren van hetzelfde nummer wordt ontweken om te voorkomen dat een bestand op een ander prikbord wordt overschreven.

Produmatic

 De weergave van 'Overzicht productieorders' is verbeterd; als bij voorkeuren Plantopties het veld 'Aantal maanden tonen' onterecht gevuld blijkt met een letter of spatie, resulteerde dit in een foutmelding. Deze is onderdrukt.

 De weergave van 'Samenvatting' is verbeterd.

Aanmetersportaal

Web-agenda

 Velden van de "zoek tijd" functionaliteit worden voorgevuld met de waarden die ingericht zijn in Orthomatic.

 Afspraak wijzigen in de agenda is verbeterd.

Afspraaknotificatie service (ANS)

• De afhandeling van de instelling op welke dagen berichten verstuurd mogen worden door het ANS is verbeterd. Wanneer geen dagen zijn ingesteld, wordt dit opgevat als dat alle dagen zijn toegestaan.

Releaseinformatie versie 9.116.04

15-9-2020

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Het Overzicht openstaande posten is uitgebreid met knoppen om naar de klant en de factuur te navigeren.

ContentManager

 De verwerking van ContentManager budgetten in branche 'Elastische Kousen' is verbeterd; De lengte van de kous wordt nu geexporteerd waardoor bij Zorgkantoor VGZ en Zorgkantoor Menzis automatisch de juiste Order classificatie wordt gekoppeld aan een order.

Aanmetersportaal

Protocoller beheer

 De protocollerbeheerpagina is uitgebreid met een beheerpagina voor de voorvertoningen, die gebruikt worden op de tab 'Nieuw' en 'Dossier'.

Releaseinformatie versie 9.116.02

18-8-2020

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Het scherm "Voorkeuren >> Webapplicaties" opent nu in een externe webbrowser als dit ingesteld staat in "Voorkeuren >> Lokale instellingen >> Open webapplicaties extern".

Elamatic

Stamgegevens

 Het importeren van prijslijsten is verder uitgebreid; het is mogelijk gemaakt om de prijslijst van een leverancier te importeren.

Aanmetersportaal

Formulieren

  De formulieren nvos-vsp, semh-tek en haar-int zijn beschikbaar gesteld op tab Dossier van het Aanmetersportaal.
Voor het nvos-vsp-formulier geldt dit vanaf versie 3; in deze versie is het formulier destijds opgesplitst in drie delen.

Releaseinformatie versie 9.115.01

22-7-2020

Orthomatic / Elamatic / Documatic

Algemeen

• Het beheer van actieve verbindingen in de Monitor is verbeterd; Een verbinding in het scherm 'Overzicht actieve verbindingen' wordt automatisch gesloten als deze een aantal uren inactief is en het maximum aantal verbindingen is bereikt.
Dit kan geconfigureerd door het aantal uren op te geven in het bestand Vlotsyst.INI onder het blok
[Vlotsolutions]
InactieveVerbindingenVerwijderenNa=1

Deze Vlotsyst.ini vindt u terug in uw map Vlotsyst.dta (waar ook al uw data-bestanden staan).

 In deze versie is een aanpassing gemaakt ten behoeve van de functie Digitaal Declareren. Vecozo heeft nieuwe URL's in gebruik genomen en hiervoor is de software ook aangepast.

 Het koppelen van een doorlopende machtiging aan een order is verbeterd; nu worden de doorlopende machtigingen getoond die geldig zijn op de afleverdatum in plaats van huidige datum.

ContentManager:

De artikelafwijkingen werden niet meer ingelezen nadat zij zijn opgehaald bij de Contentmanager. Dit is hersteld.

Aanmetersportaal

Formulieren

 TEK-BN: Bij 'versturen maatkaart' is een extra controle op het veld positie toegevoegd; de aanmeter krijgt hiervan een duidelijke foutmelding op het scherm.

Web-agenda

 De weergave van groepsafspraken is verbeterd; deze wordt getoond bij elke behandelaar in de groep.

 Het bijwerken van klanten is verbeterd; het ophalen van klanten van de ingelogde behandelaar is nu niet meer beperkt tot 'vandaag', maar het is mogelijk de klanten op te halen van de geselecteerde dag of week

 De functionaliteit van afspraken is uitgebreid; Op de pop-up met de afspraakdetails is een extra knop “afboeken” toegevoegd (en "afboeken ongedaan maken" indien van toepassing).

 De weergave van afspraken is verbeterd; de kleur van de tekst 'klantnaam' en 'afspraaktijd' in de agenda is instelbaar in de instellingenpagina van de aanmeter.

Produmatic 9

 De weergave van planningen vanuit Orthomatic is verbeterd; Ook gesloten planningen kunnen getoond. Dit kan geconfigureerd bij Voorkeuren 'Toon ook gesloten planningen bij aanroep vanuit Orthomatic'.

 Het toevoegen van een route is verbeterd; De volgorde van routings in de dropdown blijft alfabetisch gesorteerd als er gefilterd is op filiaal.

Releaseinformatie versie 9.114.01

8-7-2020

Orthomatic / Elamatic / Documatic

Algemeen

 Een klant kan opgezocht via het Email-adres op de klantenkaart.

 Bij openen via een lookupknop van documenten zoals een retourbestand of prikborddocument kon het voorkomen dat de software crashed. Dit is verbeterd.

Aanmetersportaal

Formulieren

 De keuze van de budgetten en orderclassificaties vanuit het prothese- en orthese-formulier is gelijk getrokken met Orthomatic, inclusief de inrichting vanuit de ContentManager.

Web-agenda

 De laatst gebruikte selectie van behandelaar wordt onthouden zodat de gebruiker bij het later inloggen weer automatisch dezelfde selectie heeft.

 Wanneer bij afsluiten van een afspraak blijkt dat één van de velden onjuist is, springt de popup van deze afspraak weer open zodat de gebruiker deze kan corrigeren.

 Het maken van een vervolgafspraak met een klant is toegevoegd.

.

Releaseinformatie versie 9.113.02

9-6-2020

Orthomatic / Elamatic

ContentManager

• Afnemers van de Contentmanager hebben de mogelijkheid om:
1. eigen tekstregels te definieren in het begin van een calculatie
2. van bestaande calculatieregels de tekst aan te passen.

.

Releaseinformatie versie 9.113.01

26-5-2020

Orthomatic / Elamatic

Nieuwe module Voorrad per magazijn

 Per magazijn kan aangegeven of een artikel een voorraadartikel is.
Zo kan een artikel voor filialen gekoppeld aan het ene magazijn uitsluitend een koopdeel zijn,
terwijl voor het voor andere filialen, gekoppeld aan een voorraad magazijn, hetzelfde artikel uit voorraad leverbaar is.

Module dagtarieven

• De einddatum van de ingestlde declaratieperiode mag in de toekomst liggen.

.

Releaseinformatie versie 9.112.01

15-5-2020

Orthomatic / Elamatic

ContentManager

• Het centraal beheer van Budgetten is sterk verbeterd: Budgetten en kunnen nu via hetzelfde scherm 'Download Contentmanager' opgehaald. Bij Toelichting staat in detail wat gemuteerd is, zoals nieuw, aangevuld of gecorrigeerd.

• Indien er meerdere contracten met verschillende prijsniveaus bij één instantie van toepassing zijn, kan dit vooraf geselecteerd in het scherm 'Voorkeuren webaplicaties'.

• In het scherm 'Wijzigen budget' waar de omschrijving, de declaratieparameters, prijs Budget, etc. worden getoond, zijn de codes A-GPH1 en A-GPH2 toegevoegd. De getoonde gegevens in dit scherm kunnen niet gewijzigd, maar uitsluitend ingezien.

• Het centraal beheer van Orderclassificaties is toegevoegd. Hierdoor is ook de vulling van de rubrieken R0414 en R0415 van declaraties centraal beheerd door de ContentManager.

• Het centraal beheer van Posten is verbeterd: Bij Toelichting staat in detail wat gemuteerd is, zoals nieuw, aangevuld of gecorrigeerd.

Aanmetersportaal

Formulieren

  Een handtekening te zetten een laptop met touchscreen is verbeterd.

  Haarwerkersformulier: het opslaan van de keuze van het haarwerk is gerepareerd.

Releaseinformatie versie 9.110.01

17-4-2020

Orthomatic / Elamatic

Module Elastische kousen

 Direct leveren naar het privé-adres van klanten is nu ook bij MEDI mogelijk.

ContentManager

 Het flikkeren van schermen bij het controleren op en bij het ophalen van nieuwe content is significant verminderd.

.

Releaseinformatie versie 9.109.01

6-4-2020

Orthomatic / Elamatic

Module Elastische kousen

 In het scherm 'Overzicht bestellingen' van alle kousen blijft de geselecteerde regel onthouden, ook als de klantenkaart of maatkaart, etc. wordt opgeroepen.

ContentManager

 Bij opvragen gegevens uit de ContentManager komt een foutmelding op het scherm als er op dat moment geen internetverbinding is.

Releaseinformatie versie 9.107.03a

6-3-2020

Orthomatic / Elamatic

Module Elektronisch declareren

 EK
VGZ zorgverzekering (al zijn Uzovi's) heeft opnieuw invulinstructie gemeld over de declaratie van kousen in Categorie 2 .
Tot nader bericht van VGZ moet deze als maatwerk gedeclareerd,  ook als het geen maatwerk betreft.
- De Vektis rubriek 0413 wordt weer gevuld met '010001' 

Dit is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

Releaseinformatie versie 9.107.03

3-3-2020

Orthomatic / Elamatic

Module Elektronisch declareren

 EK
VGZ zorgverzekering (al zijn Uzovi's) heeft aanvullende invulinstructie gemeld over de declaratie van kousen in Categorie 2 .
Deze hoeft niet meer als maatwerk gedeclareerd. 
- De Vektis rubriek 0413 wordt weer gevuld met de werkelijk soort kous 

 OI
Bij declareren van een Prothese inclusief volgartikel bij eerste levering wordt de A-GPH1 en A-GPH2 van het volgartikel weer correct gevuld in plaats van de A-GPH1 en A-GPH2 van het budget.
- De Vektis rubriek 0412 wordt weer gevuld met 011001 
- De Vektis rubriek 0413 wordt weer gevuld met 010001 

Dit is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

Module Klantcontacten

 Bij het openen van het scherm 'Overzicht contacten' vanaf de order wordt nu automatisch het meest recente contact geselecteerd.

Releaseinformatie versie 9.107.01

7-2-2020

Orthomatic / Elamatic

Module Dagtarieffacturatie

 In dagtariefdeclaraties volgens AP304, waarbij meerdere profielen worden gedeclareerd, wordt het commentaarrecord gevuld met juiste informatie over het gedeclareerde profiel.

Agenda 

 Het is makkelijker gemaakt een vervolgafspraak te maken. In de Agenda en in de historische afspraken van een klant kan via de rechtermuisknop bij de geselecteerde afspraak een vervolgafspraak worden gemaakt.

Afspraaknotificatie service (ANS)

• De gebruikersnaam van de in Orthomatic ingelogde gebruiker en de opmerking van de afspraaklocatie worden meegegeven aan het ANS.

Klanttevredenheid onderzoek (KTO)

• Bij het inzien van een eerder ingevulde enquête wordt de voortgangsbalk bijgewerkt.

Releaseinformatie versie 9.106.01

10-1-2020

Orthomatic / Elamatic

 • Deze versie is voorbereid voor declareren naar de nieuwe Uzovi's van Caresq, VGZ en VRZ. Hierdoor is declareren naar deze Uzovi's mogelijk.
 • In de nieuwe budgetten, jaar 2020, branche Orthopedische Instrumentmakerij, is de A-GPH1 toegevoegd (zoals 'jaartarief' , 'arrangement').
   Hierdoor is declareren met deze A-GPH1 mogelijk.

 • Bij het verwerken van retourinformatie kan via een hyperlink in de Opmerking additionele informatie wordt opgevraagd betreffende de reden van afkeuring.

 Contentmanager

 • In Contentmanager kunnen nu instanties gekoppeld worden op basis van UZOVI.

Produmatic 8

 • Bij het vervangen van een planning kan nu een keuze gemaakt worden of de nieuwe routingnaam wel of niet overgenomen moet worden op de planning. De standaard waarde is "Ja".

Produmatic 9

 • Opgelost dat er weer productieorders aangemaakt kunnen worden.

Aanmetersportaal

 • De geintegreerde Takenlijst is verbeterd.
 • Gegevens verversen knop zorgt nu ook voor dat de klant gegevens gesynchroniseerd worden.

 • Wanneer er een ongeldig BSN wordt opgegeven bij het ophalen van klanten wordt er een melding getoond.

Protocoller

Orthese/Prothese formulier

 • In het Orthese/Prothese formulier is het tekst 'langdurig' aangepast naar 'Chronisch'

OSA-formulieren

 • Dossier uitbreiden is verbeterd.

Schachtenformulier 

 • Upload mogelijkheid van modellen in het schachtenformulier is verbeterd.

Web-agenda

 • In de de agenda in het aanmetersportaal is de beschikbaarheid van een behandelaar niet meer afhankelijk van het filter op afspraaklocatie.
 • In de de agenda in het aanmetersportaal wordt standaard de ingelogde behandelaar geselecteerd en de afspraken getoond in de kleur van de afspraaklocatie.

Klant tevredenheids onderzoek (KTO)

 • De link voor KTO is verbeterd op zowel desktop als mobile.

Releaseinformatie versie 9.105.03

10-12-2019

Aanmetersportaal

Klantcontacten

 • De behandelaar van de klantcontact wordt niet meer gewijzigd na het wijzigen van een klantcontact.

Tek-BN protocol

 • De tekst 'aantrekhulp geleverd' is gewijzigd naar 'aantrekhulp leveren'.

Web-agenda

 • Opmerking wijzigen van de afspraak is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.105.02

6-12-2019

Contentmanager / Orthomatic / Elamatic

 • Bij start van het abonnement Contentmanager is er een extra functie beschikbaar om alle niet gefactureerde orders in bulk te herrekenen. Dit zorgt ervoor dat de nog niet gefactureerde orders door middel van herrekenen volgens de meest recente voorwaarde gedeclareerd worden. Deze functie verzorgt Vlot Solutions bij start van het abonnement op de Contentmanager.
 • De functionaliteit van knop 'Bijwerken van een calculatie' in een order is uitgebreid. Hierdoor wordt op een order de waarden van de bijbehorende posten opnieuw bepaald en is het mogelijk om van calculatie excl. BTW naar incl. BTW te wisselen.
 • Bij Voorkeuren >> Webapplicties kan het afgesloten contract met de Zorgverzekering geselecteerd wanneer deze meerdere contracten aanbiedt: Zo heeft VGZ in het jaar 2020 'Standaardtarieven' , 'Tarieven module 1' en 'Tarieven module 2'.
 • De bepaling van de A-GPH1 en A-GPH2 in de declaratie is verbeterd wanneer een post direct (zonder samengesteld artikel) op de order is geplaatst.
 • Bij het opvragen van de actuele content is de mogelijkheid toegevoegd om de laatste gegevens opnieuw op te halen.

Releaseinformatie versie 9.104.02

12-11-2019

Contentmanager 

De Contentmanager beheert vanaf nu ook de prijzen en declaratieparameters van artikelen.
Orthomatic / Elamatic kan deze centrale artikelen ophalen bij de Contentmanager volgens het afgesloten abonnement.

Deze prijzen baseert Vlot Solutions op de stuurtabellen van de verschillende Zorgverzekeringen:

 • de Contentmanager levert voor ieder jaar de prijzen en declaratieparameters,
 • bij een typefout of bij een update van de Zorgverzekering wordt die prijs door Vlot Solutions centraal bijgewerkt.

Activering

De Contentmanager beheert de prijzen en declaratieparameters van centrale artikelen, centrale calculatie-artikelen en centrale budgetten.

De juiste prijs en declaratieparameters wordt bepaald door:

 • de VLOT-codering van de instantie,
 • de VLOT-codering van de Uzovi-groep,,
 • de VLOT-codering van de artikelcode,
 • de VLOT-codering van het calculatie-artikel.

Deze centraal beheerde gegevens worden pas actief als de eigen codering is gekoppeld aan deze VLOT-codering.

 • Deze activering verzorgt Vlot Solutions voor alle standaard artikelcodes bij start van het abonnement op de Contentmanager.

 Werkmethode bij update

 • Orthomatic / Elamatic toont rechtsboven een ‘!’ als er nieuwe informatie is;
  dit betekent dat er nieuwe content uit het abonnement Contentmanager klaar staat en opgehaald kan (dubbelklik erop en volg de instructies op het scherm) .
 • Het advies van Vlot Solutions is gegevens uit de Contentmanager altijd op te halen, zodat de lokaal aanwezige gegevens altijd actueel zijn.

Werkmethode bij onderhoud

 • Bij eigen artikelen (met eigen afwijkende artikelcodes) en bij toevoegen van een nieuw artikel kan handmatig de koppeling met de Contentmanager gelegd,
 • Bij toevoegen van een nieuwe instantie kan handmatig de koppeling met de Contentmanager gelegd.

Contentmanager / Orthomatic

 • De Contentmanager beheert vanaf nu ook de prijzen van budgeten.
 • Orthomatic kan deze nieuwe budgetten ophalen bij de Contentmanager volgens het afgesloten abonnement.

Aanmetersportaal

Web-agenda

 • De werking van de filters op behandelaar en op locatie is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.104.01

29-10-2019

Contentmanager / Orthomatic / Elamatic

 • In het scherm ‘Artikelen koppelen’ is het mogelijk om posten automatisch te koppelen met centrale posten
  en wordt inzichtelijk omgegaan met uitzonderingen.
 • In het scherm ‘Instanties koppelen’ is het mogelijk om instanties en instantiekantoren automatisch te koppelen met VLOT-instanties en UZOVI-groepen
  en wordt inzichtelijk omgegaan met uitzonderingen.

Releaseinformatie versie 9.103.01

15-10-2019

Aanmetersportaal

Web-agenda

• De weergave blijft staan op de geselecteerde tab en verspringt niet meer.

Klantenportaal

• In de berichtdefinitie voor het klantenportaal zijn placeholders toegevoegd.

Releaseinformatie versie 9.102.02

4-10-2019

Aanmetersportaal

Algemeen

• De weergave van de muiscursor is verbeterd voor de verschillende aankruisvakjes.

Alle formulieren

• Na afsluiten van een formulier in een 2e browser verschijnt in deze 2e browser een melding dat de sessie is beëindigd.

Releaseinformatie versie 9.102.01

25-09-2019

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 De foutafhandeling dat er geen communicatie service is gevonden is verbeterd; er komt nu geen overbodige foutmelding meer bij het starten van het programma.

Module COV Batch

 Verbeterd dat het veld ‘Ingangsdatum’ ook wordt gewijzigd/overgenomen uit het resultaat van de COV naar de inschrijving.

Module Elastische kousen

• Vanaf de maatkaart is de betekenis van de toets combinatie CTRL-K  gewijzigd naar ‘open klantenkaart’. De nieuwe toets combinatie CTRL-C betekent ‘kopieer maatkaart’.

• De default vulling van het veld datum levering in het scherm [Levering bestelling verwerken] is verbeterd.
Als de bestelde kous NIET direct naar de klant gaat (dus ‘normale’ proces), wordt de datum levering leeg gehouden.
In geval van WEL een levering naar het privé adres van de klant, wordt de datum levering ‘shipping_date’ + 1.
Dit scherm is te bereiken via: Maatkaart >> Levering / Klantenadministratie >> bestelling kousen >> bestellingen >> tab in bestelling >> Knop <Levering>.

Module Therapie, optie Genereer en Bulkfacturatie behandelingen

 De default vulling van veld <Datum Uitgevoerd> in scherm [Genereer Behandelingen] is gewijzigd: deze wordt nu leeg gehouden.

Aanmetersportaal

• Opgelost dat het automatisch uitloggen weer werkt.

• Het is nu mogelijk om formulieren te verwijderen uit een dossier keten.

• Verbeterd dat na het toevoegen van een klantcontact vanuit dossier en vervolgens navigeren naar agenda dat de bar van de agenda open blijft staan.

• Verbeterd dat Tab dossier niet meer verdwijnt en dat deze permanent wordt getoond ongeacht er een klant is opgehaald/geselecteerd.

Prothese en Orthese formulier

• Het kunnen verwijderen van onjuiste recepturen en onjuiste onderdelen op de tab Calculatie is verbeterd.

• Aangepast dat de eerste bar in tab evaluatie default opengeklapt is.

Web-agenda (beta) / Orthomatic

• Verbeterd dat Behandelaars en Locaties niet zichtbaar zijn in de Web-agenda als deze binnen Orthomatic niet geselecteerd kunnen worden.

Afspraaknotificatie service (ANS)

• Het versturen van ANS berichten is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.99.02

31-07-2019

Afspraaknotificatie service (ANS)

• ANS verbetering: het verwerken van de bevestiging en herinnering aan klanten wordt aan de juiste klant verstuurt.

• Het versturen van ANS berichten die niet verstuurt moeten worden is verbeterd.

Aanmetersportaal

• Pro- en ortheseformulier: het verwijderen van recepturen en onderdelen op de tab Calculatie is verbeterd.

• Agenda Aanmetersportaal: Bij het maken van een afspraak wordt het venster niet meer gesloten als er geen beschikbare tijd is gevonden. 

• Agenda Aanmetersportaal: Behandelaars en locaties die binnen Orthomatic niet geselecteerd kunnen worden zijn ook binnen het Aanmetersportaal niet zichtbaar.

• Bij het invoeren van de maten in het Tek-BN formulier is de tekst voor het overnemen van de maten van links naar rechts omgedraaid, zodat dit nu logischer is in het gebruik. 

• Zaterdag en zondag zijn beschikbaar in de vernieuwde web agenda, in de dag en de lijst weergaven kunnen voor zaterdag en zondag da afspraken worden in gezien. 

Releaseinformatie versie 9.99.01

09-07-2019

Aanmetersportaal

• Het is mogelijk documenten te uploaden op die plekken waar een handtekening kan worden gezet.

• Het wisselen van de Dossier tabs is versneld.

• Het toepassen van (bar)sjablonen is verbeterd, met name in het ‘OSA-Schachten formulier’ op de bar ‘Boord’.

• In de formulieren kunnen de default-maten weer leeg worden gemaakt.

• In het Tek-BN formulier is een onnodig tekenvlak weggehaald op de tab Selecteren.

• In het Tek-BN formulier is het mogelijk documenten te uploaden op die plekken waar een handtekening kan worden gezet.

• In het Tek-BN formulier is de CEAP-classificatie verwijderd.

Releaseinformatie versie 9.98.07

11-06-2019

Orthomatic / Elamatic

• Opgelost dat Orthomatic mogelijk kon crashen bij toevoegen van een prikbord document. 

Aanmetersportaal

 • De maatinvoer voor beenkousen in het Tek-BN formulier is verbeterd, er is meer overzicht gecreëerd door deze te beperken tot de maten welke nodig zijn (zoals bepaald door eerdere selecties in het formulier). Met het gebruik van de knoppen kan de afbeelding worden vergroot & verkleind om bijvoorbeeld links en rechts of verschillende kous-posities te tonen. 

• Binnen het Tek-BN formulier is op tab Zorgplan bij de behandeldoelen een verplicht tekstveld toegevoegd wanneer de optie overige is geselecteerd.

• Binnen het Tek-BN formulier is op tab Zorgplan bij de behandeldoelen een extra optie “consolideren van oedeem” toegevoegd.

• Nieuwe gebruikers van het Aanmetersprotaal kunnen nu ook gebruik maken van de 2FA

• In het Aanmetersportaal kunnen Webp-bestanden worden geupload. 

• In het Simms-zorgprofiel is op tab Voetonderzoek een blok PEDIS-classificatie toegevoegd, om de bevindingen vast te legen..

• In het Simms-zorgprofiel is op tab Voetonderzoek een blok eGFR toegevoegd, om de bevindingen vast te legen.

Webagenda

• De verbeterde weergave van de dropdowns in de web-agenda is definitief gemaakt. Eerder was dit al als hotfix doorgevoerd.

Releaseinformatie versie 9.98.06

11-06-2019

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

• Opgelost dat Orthomatic mogelijk kon crashen bij commando CTRL-C via toetsenbord vanaf een orderkaart met gekoppeld protocol.

• Opgelost dat Orthomatic mogelijk kon crashen bij toevoegen van een prikbord document. 

Module Elektronisch declareren

 De Friesland (Uzovi = 3358, 5502) heeft een aanvullende invulinstructie gemeld over de declaratie van de aanmeetvergoeding bij een Therapeutisch Elastische Armkous met hand. 

- De Vektis rubriek 0411 wordt altijd gevuld met ‘040606 300000’. Deze prestatiecode (GPH) is ongeacht de werkelijk geleverde kous.
- De Vektis rubriek 0412 wordt altijd gevuld met ‘011001’. Deze A-GPH 1-code is ongeacht de werkelijk soort levering.
- De Vektis rubriek 0413 wordt altijd gevuld met ‘010001’. Deze A-GPH 2-code is ongeacht de werkelijk soort kous 
- De Vektis rubriek 0428 wordt altijd gevuld met ‘26’. Deze Kostensoort betekent 'Dienstverlening m.b.t. hulpmiddel in eigendom' 

Dit is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

Aanmetersportaal

• De verbeterde weergave van de dropdowns in de web-agenda is definitief gemaakt. Eerder was dit al als hotfix doorgevoerd.

• Er kunnen in het Aanmetersportaal .Webp bestanden worden geupload. 

.

Releaseinformatie versie 9.98.05

29-05-2019

Elamatic

• Het direct crashen na het opstarten van Elamatic in één configuratie is opgelost.

Aanmetersportaal

• Het openklappen van Bars vertoonde vreemd gedrag. De eerder uitgevoerde hotfix waarmee dit is hersteld, is in deze versie definitief gemaakt.

• De weergave van een formulier is verbeterd wanneer er geen inschrijving is geselecteerd.

Releaseinformatie versie 9.98.04

14-05-2019

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Bij het toevoegen van een order is opgelost dat het memo venster niet 2x opkomt maar slechts 1x opkomt (mits geconfigureerd bij Voorkeuren >> Opties order/factuur >> Tabblad 'Invoer instellingen' >> Memo onbetaalde factuur).

Module Elektronisch declareren

 VRZ, ONVZ heeft een aanvullende invulinstructie gemeld over de vermelding een aantal één geleverde stuk van Therapeutisch Elastische Kousen, geleverd volgens arrangement. 

- De Vektis rubriek 0425 wordt altijd gevuld met ‘ST’. Deze eenheid (één stuk arrangement). is ongeacht de werkelijk geleverde kous ‘stuk’ of ‘paar’.
- De Vektis rubriek 0426 wordt overeenkomstig gevuld. Dit aantal van één is ongeacht het werkelijk geleverde aantal kousen.
- De Vektis rubriek 0427 wordt overeenkomstig gevuld. Dit aantal van één is ongeacht het werkelijk geleverde aantal kousen.

Dit is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

Releaseinformatie versie 9.98.03

30-04-2019

Orthomatic / Elamatic

• Bij de controle van het adres wordt er ook naar de toevoeging van het adres gekeken of deze gelijk is op het bezoek en postadres.

• Opgelost dat als er een dubbele punt voorkomt in de omschrijving van een prikbord document dat deze wordt getoond als preview in het dossieroverizhct en geopend kan worden.

• In het TEK selectiescherm worden de opties, broekopties en kousafwerkingen niet meer als afkortingen weergegeven. De volledig opties worden nu getoond en de velden 'optie en Broekoptie'.

Produmatic 9

• Bij het verplaatsen van bewerkingen binnen de werkuitgiften door middel van ctrl toets kunnen de bewerkingen ook weer terug gezet worden.

Afspraaknotificatie service (ANS)

• ANS Berichten met een bijlagen, de bijlagen in het ANS bericht is nu lees baar bij het versturen van de pdf wordt deze niet meer verkleind.

Aanmetersportaal

• Bij het versturen van de maatkaart van uit het Tek-BN protocol worden nu ook de maten van de teenkap mee gestuurd. In Orthomatic wordt er een extra maatkaart aangemaakt voor de teenkap.

• Agenda (Bata) Bij het maken van een afspraak kan dit ook worden gedaan voor de binnen loop klant, door het vinkje voor de binnenloop klant. 

• Binnen de protocolleer-beheer pagina: Het nu mogelijk om protocol sjablonen te bewerken en aan te maken.

• Binnen de protocolleer-beheer pagina: Tijdens het bewerken van een sjabloon kan ik velden die niet in het sjabloon opgenomen moeten worden uit zetten.

• Vanuit het protocol is het mogelijk de verzekeringsvoorwaarden in te zien, deze kunt u aan roepen met een nieuwe knop op de toolbar in uw formulier.

• In de protocoller-beheerpagina is het nu mogelijk om voor de Verzekeringsvoorwaarden evaluatieregels te beheren. Hiermee kunt u de verzekeringsvoorwaarden inrichten per jaar, instantie en product.

Protocoller Beheer

• Het nu mogelijk om protocol sjablonen te bewerken en aan te maken.

• Tijdens het bewerken van een sjabloon kan ik velden die niet in het sjabloon opgenomen moeten worden uit zetten.

• Het nu mogelijk om voor de Verzekeringsvoorwaarden evaluatieregels te beheren. Hiermee kunt u de verzekeringsvoorwaarden inrichten per jaar, instantie en product.

Protocoller

• Protocollen worden buiten Orthomatic geopend, in de standaard internet browser. U kunt de standaart browser instellen in de Lokale instellingen binnen Orthomatic .

Releaseinformatie versie 9.98.02

16-04-2019

Orthomatic / Elamatic

• De sortering van het overzicht bestellingen wordt nu gedaan op basis van de laatste bestelling.

Hier door is altijd de laatste kous direct in te zien.

Aanmetersportaal

• Bij het wijzigen van de klantnaam, na het maken van een afspraak, wordt de naam van de klant ook in de Aanmetersportaal agenda bijgewerkt.

•  In het schachten kunnen de stikselkleuren gewijzigd worden.

•  In het Aanmetersportaal in de tab takenlijst, is de bar van de taken verwijderd.

• In de afdruk van een formulier (o.b.v. afdruklayouts in het Aanmetersportaal) verschijnt er geen onverwachte lege regel meer als een veld conditioneel wordt geprint.

• In de formulieren wordt de leeftijd weer weergegeven achter de geboortedatum. En de geboortedatum is niet meer aan te passen in het Aanmetersportaal.

Protocoller beheer

• Het is mogelijk om vanuit de Protocoller-beheerpagina een sjabloon aan te maken zonder dat hier een dummy klant nodig is.

• Het is mogelijk om een eerder gemaakt protocol sjabloon te verwijder.

Releaseinformatie versie 9.98.01

02-04-2019

Orthomatic / Elamatic

 Bij het verwerken van Klantcontact komt er nu een melding als er op annuleren wordt geklikt om te voorkomen dat de ingevulde informatie verloren gaat.

• Bij het uit voeren van de COV batch controle worden de historische inschrijvingen van de klant nu opgeslagen, als de klant is gewisseld van verzekering.

 

Afspraaknotificatie service (ANS)

• Afspraken die worden gemaakt op de zelfde dag worden geen berichten meer voor verzonden. Hier door wordt voorkomen dat berichten  te laat worden verstuurt.

 

Aanmetersportaal

• De maatvelden in het SEMH-TEK Formulier worden invulbaar of uitgegrijsd op basis van de positie gekozen in tab Medische Info.

• (Beta) Agenda: Het is nu mogelijk om een tijdsinterval inclusief begin en eindtijd in te stellen op tab Profiel in het Aanemetersportaal.

• (Beta) Agenda: Op de lijst weergave in de agenda worden de adresgegevens van de Klant of van de afspraak locatie getoond op basis van de setting in licentiebeheer.

 

Aanmetersportaal (protocoler beheer)

• In de Beheer pagina van uw Aanmetersportaal kunt u nu Sjablonen beheren. Met deze sjablonen kunt u voor uw protocollen een standaard vulling maken om de snelheid van het invoer van een protocol te bevorderen, bij veel voor komende medische indicaties. 

Releaseinformatie versie 9.96.01

05-03-2019

Orthomatic / Elamatic

 Het zoeken naar een klant is verbeterd, bij het zoeken wordt de laatste waarden waar op u heeft gezocht onthouden.

 

Aanmetersportaal

• De invoer van de maten binnen de protocollen is verbeterd, bij het gebruik van de tab toets zal de ingevoerde maat nu op de juiste positie worden opgeslagen.

• In het NVOS-VSP formulier zijn nieuwe handtekeningen toegevoegd, onderaan in Tabbladen Selecteren, Afleveren en Evaluatie.

• Het NVOS-VSP formulier wordt nu gesplitst in 3 delen, het formulier is op deze manier uit te breiden met extra tabs, [Alles tot Afleveren], [Afleveren], [Evalueren].

Releaseinformatie versie 9.95.02

20-02-2019

Orthomatic / Elamatic

 Bij het gebruik van (contract manager) centrale calculaties wordt bij een afleverdatum in 2018 de oude lokale calculatie gebruikt.

 

Afspraaknotificatie service (ANS)

• Na het muteren van groepsafspraken in de agenda van Orthomatic wordt dit nu correct afgehandeld zal de klant geen annulering meer ontvangen.

Releaseinformatie versie 9.97.01

20-03-2019

Orthomatic / Elamatic

Module Therapeutisch elastische kousen

 De default vinkjes en aantallen van af te drukken documenten  in het scherm 'Ontvangs en distributie TEK'  kunnen worden ingesteld in de vlotsyst.ini. Dit is te configureren voor de keuze (Klant etiket, Adres etiket, Filiaal etiket en de pakbon)

• Bij het binnenboeken van de maatkaart wordt bij het invullen van de maatkaart het ontvangsten scherm niet meer getoond. Deze wordt nog wel getoond bij het scannen met een Barcode als de bestelling afwijkt van ontvangsten. Ook de tekst is verduidelijkt.

Module Elektronisch declareren

• Het Declaratie foutverslag is uitgebreid, u krijgt nu een fout melding als u een declaratie aanmaakt en er heeft een wijziging plaats gevonden in het samengesteld artikel, na het aanmaken van de order.

Module Agenda

• Het verwijderen van afspraken is verbeterd en uitgebreid met controles voor toekomstige en historische afspraken.

Produmatic

• Binnen de werkuitgifte is er een nieuw vinkje toegevoegd om alleen de samenvatting te tonen om het overzicht te behouden bij het dichtklappen van meerdere taken van een medewerker.

Aanmetersportaal

 Het versturen van een prikborddocument vanuit een protocol naar Orthomatic kon onder bepaalde omstandigheden een foumelding opleveren. Dit was al opgelost door middel van een hotfix en is in deze versie definetief gemaakt.

OSA formulieren

• OSA-leesten formulier: Maatvakjes worden weer rood als bepaalde maten niet met elkaar overeenstemmen.

• De hakschoring in het OSA-Onderwerken formulier is verbeterd.

• Ingebouwd dat het nu mogelijk is om vanuit het OSA-Formulier in het Aanmetersportaal een instelbare gegeven aan te passen door te klikken op het wijzig icoon die vervolgens de protocoller beheer inlogpagina opent en vervolgens na het inloggen landt op het betreffende instelbare gegeven.

• De naam van het Foliepasschoen formulier is gewijzigd in Foliepas en is inhoudelijk verbeterd.

• De bar "Na Uitleesten" is verbeterd qua overzichtelijkheid en uniformiteit.

• Het Schachten formulier is verbeterd qua overname van invulling in het Voorzieningen formulier. De waarden van voering en tong in het voorzieningen formulier worden overgenomen in het schachtenformulier bij Tong en versteviging.

• In het Leestenformulier is voor de teenmaten een extra controle ingebouwd als er geen waarde hoger dan 0 is geselecteerd. Dit om een onjuiste invulling van het Leestenformulier te voorkomen.

Beheer protocollen

• Het is nu mogelijk om in het Aanmetersportaal, formulieren sjablonen in te richten. Met de sjablonen kunt u een default vulling samen stellen van een formulier zodat de behandelaar hier mee efficiënter een formulier kan invullen.

• Mocht u bij het afdrukken van de formulieren het BSN willen afdrukken moet u de placeholder die hier voor wordt gebuikt in uw beheer pagina aanpassen. U kunt hier voor ​[Klant: BSN_Nummer]​ gebruiken.

Pedicureportaal

• Het is nu mogelijk om via de eigen Office365 berichten te kunnen versturen tbv Pedicureportaal.

Releaseinformatie versie 9.95.01

05-02-2019

Orthomatic / Elamatic

• De Klantstatus onderhoud is uitgebreid met selectie op Vestiging en controles op ‘datum laatste klantcontact’, ‘datum laatste prikborddocument’, ‘datum laatste intake (=protocol)’ en ‘datum laatste wijziging van de klant’.

• De vraag die bij het aanpassen van een vaste verkoopprijs moet komen over arrangement/jaartarief komt weer op bij centrale calculaties.

Module Agenda

• Het is nu mogelijkheid om te sorteren in het scherm: 'Zoek beschikare tijd'.

Aanmetersportaal 

• Bij het maken van een protocol van uit Elamatic/Orthomatic wordt er nu in het Aanmetersportaal ook een nummer protocol weergegeven.

Releaseinformatie versie 9.94.01

23-01-2019

Orthomatic / Elamatic

 Bij het maken van een order kan u nu zoeken op ZI code.

• In het overzicht declaraties wordt er gefilterd op vestiging. Indien er geen vestiging is gekoppeld aan de gebruiker kan de vestiging gewijzigd worden in de dropdown van vestiging.

Aanmetersportaal

• De klantgegevens op de tab Dossier in het aanmetersportaal worden initieel ingeklapt getoond, zodat de schermruimte beter benut wordt.

• Knop voor Herhalingstermijnen toegevoegd op het Aanmetersportaal.

Releaseinformatie versie 9.93.02

09-01-2019

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

 Het opslaan van gecomprimeerde foto's als prikbord document is verbeterd.

 Bij een nieuw prikbord document op basis van een template is de verbetering doorgevoerd waarbij de bestandsnaam een unieke naam krijgt.

 Het herrekenen van een order met handmatig ingevoerde bedragen is verbeterd.

 Het herrekenen van de order met selecteren van een Budget/Classificatie is hersteld.

 Bij het wijzigen van een factuur wordt de factuurdatum niet meer leeggemaakt.

Module Webapplicaties

 De weergave van variabele teksten is verbeterd.

Module Haarwerken

 In het overzicht pakketcodes worden uitsluitend de actieve pakketten getoond.

Module Dagtarieffacturatie

Bij factureren en declareren in 2019 tegen dagtarief over 2018 wordt nu de correcte btw-percentage gehanteerd. Dit is eerder voor u in een hotfix opgelost en in deze versie definitief gemaakt.

 

Aanmetersportaal

Nieuw Protocol

• Het overnemen van gegevens uit een voorgaand protocol is verbeterd.
Antwoorden waar aan een tekst veld gekoppeld zit, worden nu overgenomen.

 

Aanmetersportaal / Protocoller

Tek-BN protocol

• In het TEK-BN formulier is het matenplaatje aangepast. U bent nu in de gelegenheid om zelf te bepalen of u gebruikt maakt van een de matenpicker in het matenplaatje. U kunt dit instellen op het tabblad 'Profiel' in het Aanmetersportaal. Als u de matenpicker uitschakelt, worden matenvelden niet meer voorgevuld.

Aanmetersportaal / Webagenda

• De Webagenda (beta) is verder uitgebreid.
De gebruikers in de Pilot zijn hierover separaat geïnformeerd.

Pedicureportaal

• Fix gemaakt dat bij pedicuren weer gegevens worden getoond na het inloggen, dit is eerder voor u in een hotfix opgelost en in deze versie definitief gemaakt.

Releaseinformatie versie 9.93.01

12-12-2018

Aanmetersportaal

Verbetering bij het ophalen van klanten in het Aanmetersportaal, het ophalen van klanten en het aanvullen van klant gegevens in verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.87.01

06-08-2018

Orthomatic / Elamatic

• Het afsluiten van de software is verbeterd, zodat het proces niet zichtbaar blijft in het Taakbeheer van Windows.

• Bij het herrekenen van een order worden nu ook de orderclassificatie en budget opnieuw bepaald of gevraagd.

Module Elastische Kousen

• Bij het wijzigen van aanmeetlocatie bij de aflevermethode op de maatkaart wordt deze nu opgeslagen.

Aanmetersportaal / Orthomatic / Elamatic

• Het verwijderen van een protocol is verbeterd, zodat de verkeerde klantgegevens niet op kunnen komen bij het volgende protocol.

Aanmetersportaal

• Two-factor authentication is vanaf deze versie beschikbaar in het Aanmetersportaal! Neem contact op met support om het voor uw bedrijf in te schakelen.

 Als een Orthomatic-behandelaar het vinkje 'deze behandelaar mag niet geselecteerd worden' is aanzet, dan wordt de bijbehorende gebruiker voor het Aanmetersportaal ook op inactief gezet.

Protocoller

Algemeen

• De beveiliging van geüploade bestanden is verbeterd. Een bestand kan nu alleen worden ingezien met de knop Download.

Haarwerkers protocol

• In het Aanmetersportaal kan het haarwerkersformulier voorgevuld worden op basis van een template.

Tek-BN protocol

• Nu wordt er gecontroleerd op oplopende maten.

Afspraaknotificatie service (ANS)

• Het is nu mogelijk binnen het ANS in te stellen binnen welke tijd er een sms verzonden mag worden. Hiermee wordt voorkomen dat klanten in de nacht een sms-herinnering ontvangen over de aankomende afspraak.

De tijd is in te stellen onder voorkeuren >> webapplicaties >> ANS

Releaseinformatie versie 9.85.01

27-07-2018

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

• In deze versie zijn aanpassingen gemaakt voor het importeren van assortimenten van kousleveranciers. Let op: het is noodzakelijk deze versie eerst te installeren voordat het assortiment van Juzo van 11-07-2018 wordt geimporteerd.

Releaseinformatie versie 9.84.01

11-7-2018

Orthomatic / Elamatic

Algemeen

• De schermen‘overzicht orders’ en ‘overzicht klantcontacten’ kunnen kleiner gemaakt worden.

Module Elastische kousen

Op de maatkaart wordt het recent toegevoegde vinkje 'direct vanaf fabrikant' correct opgeslagen.

Module therapie

• Bij het aanmaken van een order/factuur wordt de behandelaar uit de behandelsessie overgenomen.

Module COV-Batch

• Vanuit de COV-Batch worden nu ook de inschrijvingen goed overgenomen als de eerste inschrijving een zorgkantoor is.

 

Produmatic 9

• De afhandeling van de voorkeursmedewerker is verbeterd.

 

Pedicureportaal

• In het bladeren in de declaratiehistorie is een verversprobleem opgelost dat op kon treden in Internet Explorer.

 

Afspraaknotificatie service (ANS)

• Het is mogelijk gemaakt om in de berichten de titel en voorletters te gebruiken zodat een juiste aanhef mogelijk is.

Releaseinformatie versie 9.82.05

13-6-2018

Orthomatic / Elamatic

Module agenda

• Op de klantenkaart worden geen toekomstige afspraken meer getoond, indien deze zijn afgeboekt.

Aanmetersportaal

• Wanneer aan een Tek-BN formulier een ordernummer van Orthomatic is gekoppeld, is deze zichtbaar in het Historie en Protocol overzicht

 

Protocoller

Tek-BN protocol

• De interne maatkaartopmerking wordt niet meer automatisch gevuld met de gegevens van de kous.

 

Releaseinformatie versie 9.82.02

22-5-2018

Orthomatic / Elamatic

 Het verwijderen van een zorgprotocol was soms niet mogelijk door een onterechte melding over een gekoppelde EK-maatkaart. Dit is in deze versie aangepast.

Module Digitaal declareren

 Een probleem is verholpen; direct na het aanmaken van een nieuwe declaratie wordt deze door de software automatisch ingediend bij VECOZO.

Module Protocoller

 Vanuit Orthomatic is het nu mogelijk om van een Haarwerkersprotocol een order te maken.

 

Klanttevredenheid onderzoek (KTO)

Gegevens Orthomatic

• De naam van de behandelaar wordt nu bij de aflevering tijdens het factureren van de order ook gevuld.

Protocoller

Haarwerkers protocol

• Het is nu mogelijk om vanuit het Haarwerkersprotocol en in het Aanmetersportaal een order in Orthomatic aan te maken. In het Haarwerkersprotocol kan de prijs van het haarwerk opgegeven worden en artikelen worden toegevoegd. Deze gegevens komen hiermee op de order in Orthomatic terecht.

Tek-BN protocol

• Binnen het Tek-BN protocol zijn de afbeeldingen bij het invoeren van de maten voor arm en beenkousen aangepast.

• Het invoeren van de maten is verbeterd voor gebruikers op een tablet.

• Maten kunnen worden gekopieerd naar de andere zijde om het invoeren bij gelijke maten te versnellen.

• De lichaamslengte en kouslengte worden nu beide goed onthouden.

• Enkele spellingsfouten zijn gecorrigeerd.

SIMMS formulier

Het afdrukken van de legenda van de tekeningen is verbeterd; het kan zijn dat in uw browser afdrukinstellingen gewijzigd moeten worden voordat de kleuren van de legenda worden afgedrukt: neem hierover dan contact op met Vlot Solutions onder vermelding van call nummer 107463.


Orthese formulier

• Op het tabblad 'productieinfo' zijn onder het kopje 'productie' de vragen 'scharnier heup' en 'meeloper heup' toegevoegd als in de beslisboom gekozen is voor een 'heup' of een 'heup-knie-enkel-voet' voorziening.

Diverse formulieren

• Bij het aanwezig zijn van default maten worden deze nu beter getoond in de bijbehorende invoervelden in de tekening.

Releaseinformatie versie 9.81.05

20-4-2018

Orthomatic / Elamatic

Module Agenda

• In de kalender van de agenda wordt geen tekst meer over elkaar heen gepresenteerd.

Produmatic 9

• Het herrekenen van een planning na het wijzigen of deselecteren van de voorkeursmedewerker op een bewerking verbeterd..

Protocoller

TEK-BN en SEMH-TEK protocol

• Checkboxen kunnen nu worden uitgezet, hier bij worden alle velden uit gegrijsd en de informatie gewist.
De checkboxen zijn te vinden op de tabs 'bijproducten', 'aflevering', 'evaluatie' en 'handtekening'. Het gaat hier om de bars 'Accordering', 'Algemeen' (afgeleverd), 'Algemeen' (evaluatie).

Releaseinformatie versie 9.81.03

28-2-2018

Orthomatic/Elamatic

• Bij het toevoegen van een klant middels COV-controle wordt de aanvullende verzekering met de hoogste vergoeding gekozen op de klantenkaart.

 

Module ANS

• Bij afspraken zonder klant is de snelmenu-optie ANS logboek niet meer onterecht beschikbaar in de agenda.

 

Cashmatic

• Het is mogelijk gemaakt een ordercalculatie te onderdrukken op de kassabon van Cashmatic.
Dit is te configureren in Orthomatic/Elamatic via Menu>Voorkeuren>Opties order/factuur, veld 'Onderdruk calculaties'

 

Pedicureportaal

• Bij het toevoegen van een behandeling met een behandeldatum wordt deze nu toegevoegd in het behandelplan waarbij de behandeldatum ligt tussen de begin- en einddatum van het behandelplan.
Eerder werd deze toegevoegd in het open behandelplan ongeacht de ingestelde begin- en einddatum.

• Het nu mogelijk om ook behandelingen aan te maken bij klanten die dubbel voorkomen met dezelfde BSN-nummer en geboortedatum.

• De vermelding van klanten worden nu geanonimiseerd weergegeven op het declaratieverslag naar de pedicure.

 

Protocoller

• In het TEK-BN protocol is het nu mogelijk om een extra kous toe te voegen met de huidige selectie. Hierdoor wordt het kiezen van een bijna identieke kous vereenvoudigd.

• Het Haarwerkers protocol is aangepast naar de nieuwste eisen van SEMH . De wijzigingen betreffen o.a. de tabs kenmerken en handtekening.

 

Aanmetersportaal

• Bij het toevoegen of wijzigen van een klant via het AP wordt de aanvullende verzekering met de hoogste vergoeding gekozen en aangepast op de klantenkaart in Orthomatic.

• Bij sommige tablets werd de tekst in een te groot lettertype weergegeven. Dit is in deze versie opgelost.

• Het is mogelijk gemaakt om een dossier met verschillende formulieren af te kunnen drukken door middel van afdruklayouts.

• In het protocol/evaluatie overzicht is het nu mogelijk om te selecteren op type-protocol en op de status 'Wel of Niet geëvalueerd".

 

Procesmanager

• De afhandeling van signalen in de procesmanager is verbeterd en versneld. Hiermee zijn ook de foutmeldingen bij het publiceren van een nieuwe versie van een proces opgelost.

• De logging in de procesmanager is uitgebreid met logging welke e-mails er verzonden zijn door de Procesmanager.
Deze logging is uitsluitend te raadplegen door Vlot Solutions voor analysedoeleinden.

• De netwerkcommunicatie (met Orthomatic) in de procesmanager is verbeterd. Wanneer de netwerkcommunicatie (even) mislukt wordt automatisch nog een poging gedaan.

 

Releaseinformatie versie 9.81.01

22-3-2018

Orthomatic / Elamatic

Mailing en klantenlijst

 Het uitsluiten van klanten, die in een bepaalde periode een afspraak hebben, is verbeterd.

Module Elastische kousen

 Door middel van de optie in de voorkeuren - optie order/factuur - invoer instellingen - gegevens overnemen van arts of verwijzer kan worden gestuurd welk van de twee gegevens op de afdruk van de maatkaart worden geregistreerd.

Module COV, COV Batch, Digitaal declareren, Elastische kousen bestellen

 Een nieuwe versie van de Soapclientservice is beschikbaar.

Deze is Multi threading; in plaats van één loket, zijn er nu meerdere loketten om grotere informatieaanvragen sneller af te handelen.

Wilt u hiervan gebruik maken dan vragen we uw systeembeheerder dit kenbaar te maken bij onze supportdesk onder vermelding van referentie 104930 .

Module Inkoop en voorraad

 Er is een probleem opgelost in het filter op de magazijnen bij het binnenboeken van artikelen.

 

Klanttevredenheid onderzoek (KTO)

• Foutmeldingen in de enquête zijn verholpen.

 

Protocoller

Tek-BN protocol

• Bij starten van een nieuw protocol met voorvullen gegevens vanuit een bestaand protocol, kunnen nu ook meerdere kousen overgenomen worden als deze zijn geselecteerd in het voorgaande protocol.

• Bij het selecteren van een extra kous wordt het aantal van de laatst gekozen kous gebruikt als standaard te bestellen aantal.

• Diverse (tekstuele) verbeteringen zijn doorgevoerd.

 

Orthese en Prothese formulier

• Bij starten van een nieuw protocol met voorvullen gegevens vanuit een bestaand protocol, kunnen nu ook recepturen en onderdelen overgenomen.

• Het is nu ook mogelijk om matenlogs over te nemen bij het vullen van een protocol.

Releaseinformatie versie 9.79.06

28-2-2018

Orthomatic/Elamatic

• Bij het toevoegen van een klant middels COV-controle wordt de aanvullende verzekering met de hoogste vergoeding gekozen op de klantenkaart.

 

Module ANS

• Bij afspraken zonder klant is de snelmenu-optie ANS logboek niet meer onterecht beschikbaar in de agenda.

 

Cashmatic

• Het is mogelijk gemaakt een ordercalculatie te onderdrukken op de kassabon van Cashmatic.
Dit is te configureren in Orthomatic/Elamatic via Menu>Voorkeuren>Opties order/factuur, veld 'Onderdruk calculaties'

 

Pedicureportaal

• Bij het toevoegen van een behandeling met een behandeldatum wordt deze nu toegevoegd in het behandelplan waarbij de behandeldatum ligt tussen de begin- en einddatum van het behandelplan.
Eerder werd deze toegevoegd in het open behandelplan ongeacht de ingestelde begin- en einddatum.

• Het nu mogelijk om ook behandelingen aan te maken bij klanten die dubbel voorkomen met dezelfde BSN-nummer en geboortedatum.

• De vermelding van klanten worden nu geanonimiseerd weergegeven op het declaratieverslag naar de pedicure.

 

Protocoller

• In het TEK-BN protocol is het nu mogelijk om een extra kous toe te voegen met de huidige selectie. Hierdoor wordt het kiezen van een bijna identieke kous vereenvoudigd.

• Het Haarwerkers protocol is aangepast naar de nieuwste eisen van SEMH . De wijzigingen betreffen o.a. de tabs kenmerken en handtekening.

 

Aanmetersportaal

• Bij het toevoegen of wijzigen van een klant via het AP wordt de aanvullende verzekering met de hoogste vergoeding gekozen en aangepast op de klantenkaart in Orthomatic.

• Bij sommige tablets werd de tekst in een te groot lettertype weergegeven. Dit is in deze versie opgelost.

• Het is mogelijk gemaakt om een dossier met verschillende formulieren af te kunnen drukken door middel van afdruklayouts.

• In het protocol/evaluatie overzicht is het nu mogelijk om te selecteren op type-protocol en op de status 'Wel of Niet geëvalueerd".

 

Procesmanager

• De afhandeling van signalen in de procesmanager is verbeterd en versneld. Hiermee zijn ook de foutmeldingen bij het publiceren van een nieuwe versie van een proces opgelost.

• De logging in de procesmanager is uitgebreid met logging welke e-mails er verzonden zijn door de Procesmanager.
Deze logging is uitsluitend te raadplegen door Vlot Solutions voor analysedoeleinden.

• De netwerkcommunicatie (met Orthomatic) in de procesmanager is verbeterd. Wanneer de netwerkcommunicatie (even) mislukt wordt automatisch nog een poging gedaan.

 

Releaseinformatie versie 9.79.02

1-2-2018

Orthomatic/Elamatic

Module elektronisch declareren

• Ten behoeve van declareren naar Menzis zorgverzekering (Doelgroep EK, contract 2018) is er in de standaard declaratie-instellingen 'Hulpmiddelen' een aanpassing doorgevoerd: Rubriek 411 wordt gevuld met de GPH-code van de kous in de prestatierecord van de aanmeetvergoeding.

Het advies is deze update te installeren voordat u naar Menzis zorgverzekering gaat declareren. Als dit wordt nagelaten is het mogelijk dat deze declaraties worden afgekeurd.

Module Beveiliging

• In de beveiligingsmodule is de toegang naar het ANS (Afspraak Notificatie Service) logboek vanuit de afspraak in te richten, separaat van de toegang tot de overige webapplicaties .
Advies: configureer uw beveiliging-instelling bij dit nieuwe item.

Module Agenda

• In het venster 'overzicht afspraaklocaties' zijn nu meer gegevens zichtbaar.

Losstaande Agenda

• In Orthomatic Voorkeuren > Agenda is een nieuwe instelling 'nieuwe klant toevoegen met mini-klantenkaart in de losstaande agenda' toegevoegd. Hiermee kan ingesteld worden of in de losstaande agenda een klant gemaakt moet worden met de mini-klantenkaart of op de standaard manier.

Protocoller

• Van het TEK-BN formulier is een nieuwe versie gemaakt met daarin de volgende aanpassingen en uitbreidingen:

 • het mogelijk om datums ook in de toekomst te kunnen vullen. Dit betreft onder andere de volgende velden:

aanmeetdatum, afleverdatum, evaluatie en pasdatums.

 • het formulier is aangepast volgens de SEMH instructie 2018
 • de indeling in diverse tabbladen is intuïtiever gemaakt
 • diverse kleine verbeteringen

Indien u gebruik van deze nieuwe versie wilt maken,  kun u contact opnemen met de supportdesk van Vlot Solutions.

Releaseinformatie versie 9.78.01

2-1-2018

Orthomatic/Elamatic

Module elektronisch declareren

• Ten behoeve van declareren naar FBTO is er in de standaard declaratie-instellingen 'Hulpmiddelen' een aanpassing doorgevoerd: Hun nieuwe Uzovi 3351 is toegevoegd.

• Ten behoeve van declareren naar Zorgkantoor Menzis is er in de standaard declaratie-instellingen 'Hulpmiddelen' een aanpassing doorgevoerd: Rubriek 427 wordt met 00001 gevuld als het een Toeslag-regel van Orthopedisch Schoeisel betreft.

Het advies is deze update te installeren voordat naar FBTO of naar Zorgkantoor Menzis wordt gedeclareerd. Als dit wordt nagelaten is het mogelijk dat deze declaraties worden afgekeurd.

Module Webapplicaties

• Het overzicht met berichtdefinities is verbeterd:
- het is nu mogelijk om te zoeken naar berichtdefinities,
- een nieuwe berichtdefinitie te baseren op een bestaande berichtdefinitie,
- sorteren van de berichtdefinities.

Module haarwerken

• Bij het verwisselen naar een klant zonder inschrijving in het haarwerkersscherm, worden de velden met betrekking tot inschrijving nu goed ververst

Module Agenda

• In het scherm 'Toevoegen afpraak' en 'Wijzigen afspraak' is een extra tabblad 'Overzicht afspraken (klant)' toegevoegd. Op dit tabblad staan alle afspraken van geselecteerde klant. De meest actuele afspraak wordt als eerste getoond.

ANS (Afspraak Notificatie Systeem)

• Bij het handmatig verzenden van een afspraakbevestiging vanuit Orthomatic is nu een disclaimer in de melding toegevoegd dat het bericht alleen verstuurd wordt als deze voldoet aan de voorwaarden.

Releaseinformatie versie 9.77.01

20-12-2017

Orthomatic/Elamatic

Module Haarwerken 

• In het haarwerkersscherm wordt nu na het klikken op de 'I' bij de aanvullende verzekering meteen het geselecteerde pakketcode getoond.

Module Therapie

• Mutaties van behandelsessies en behandelingen worden ook in het logboek geregistreerd.

• Op het foutenrapport van de bulkfacturatie van behandelingen wordt nu naast de naam ook de geboortedatum van de klant afgedrukt.

Orthomatic/Elamatic/Aanmetersportaal

• Wanneer u gebruik maakt van meerdere webomgevingen krijgt u bij de Protocoller synchronisatie (en binnen de module Aanmetersportaal ook bij het beheer van de gebruikers) nu de keuze naar welke omgeving u gegevens wilt versturen.

Aanmetersportaal

• In het Protocoloverzicht worden de behandelaar en filiaal als tekst getoond.

Protocollen

• Op de standaard afdruk van een SIMM zorgprofiel worden de Medische noodzakelijke handelingen volledig afgedrukt.

Procesmanager

• Het is nu mogelijk om alle signalen naar de procesmanager door de Iportal te laten verzorgen. Hiervoor is het wel nodig dat de Iportal geinstalleerd is.
Gebruikers van Orthomatic en Elamatic versturen zo geen signalen meer naar de procesmanager.

Hiervoor is de volgende instelling in de Vlotsyst.INI nodig:
[Vlot Solutions]
VerstuurSignalenAlleenInIportal=Ja

Neem voor meer informatie contact op met Vlot Solutions. Referentie is 105280.

Releaseinformatie versie 9.76.02

5-12-2017

In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd
en is maatwerk voor diverse klanten opgeleverd.

Releaseinformatie versie 9.76.01

27-11-2017

Orthomatic/Elamatic

• Wanneer in Orthomatic een maatkaart wordt gemaakt van een protocol waar geen kous in is gekozen, wordt het assortiment in Orthomatic ook geopend zonder kousselectie, terwijl hier voorheen in bepaalde gevallen een ongerelateerde kousselectie geladen kon worden.

• De weergave van het scherm 'Overzicht declaraties' is verbeterd; na bijvoorbeeld scrollen door de declaraties knippert het scherm nu niet doorlopend.

Aanmetersportaal

• Het mailen van klantcontacten naar de balie/administratie geeft nu geen foutmelding meer wanneer er geen datum is ingevuld.


Protocoller

• Bij het selecteren van een kous in het Tek-BN protocol wordt de melding 'Er kan geen verbinding gemaakt worden met het Assortiment probeer het opnieuw' pas weergegeven wanneer er daadwerkelijk geen verbinding gemaakt kan worden.

• Het voorvullen van een protocol vanuit een template is verbeterd.

Klantenportaal

• Op de inlogpagina van het klantenportaal is nu zichtbaar welke invoervelden bedoeld zijn voor het e-mailadres en wachtwoord.

Releaseinformatie versie 9.75.01

20-11-2017

Orthomatic/Elamatic

Module Haarwerken

• Na het openen van een protocol werd het Overzicht klanten niet goed ververst. Dit is in deze versie opgelost.

Module Onderhoud stamgegevens

• Bij het samenvoegen van klanten werd in uitzonderlijke gevallen een foutcode getoond. Dit is in deze versie opgelost.

ANS (Afspraak Notificatie Systeem)

• Diverse aanpassingen en toevoegingen aan het ANS. Zie deze link voor het document waarin de wijzigingen beschreven zijn: Wijzigingen_ANS

Aanmetersportaal

• In het aanmetersportaal is het nu ook mogelijk om maten over te nemen van historische protocollen.

• Bij het maken van een nieuw TEK_BN protocol op basis van een template of historische formulier is nu de keuze hiervoor logischer en overzichtelijker gemaakt.

• Het is nu ook mogelijk bij het NVOS-protocol om een prikborddocument toe te voegen aan het protocol. Dit document wordt ook op het prikbord van de klant in Orthomatic toegevoegd.

Protocoller

• Maten kunnen nu ook los gebruikt worden in een afdruklayout. Bijvoorbeeld in het orthese- en protheseformulier.

Releaseinformatie versie 9.74.01

25-10-2017

Orthomatic/Elamatic

Module COV Batch i.c.m. Iportal

• Beschikt u over deze beide modules dan is het vanaf deze versie mogelijk om op een door u te bepalen tijdstip COV controles uit te voeren door de Iportal.
De Iportal checkt aan de hand van de agenda van de komende dag de inschrijvingen van de klanten die een afspraak hebben. In de voorkeuren van de communicatie services kan een houdbaarheid van de COV worden ingevoerd, op het moment dat een COV wordt uitgevoerd dan wordt een datum vastgelegd op de inschrijving.
Tot deze datum (houdbaarheid) is overschreden wordt geen nieuwe 'automatische' COV controle uitgevoerd, uitgezonderd als de klantenkaart of de inschrijving wordt aangepast.
Is de houdbaarheids datum overschreden dan zal de automatische COV wel worden uitgevoerd en zal een nieuwe datum worden geregistreerd.
Wilt u gebruik maken van deze optie dan kunt u contact opnemen met onze support-afdeling onder vermelding van registratienummer 103224.

Aanmetersportaal

• Wanneer u de module evaluatieoverzicht heeft in het aanmetersportaal worden hier nu alle protocollen met een evaluatiedatum getoond.

• Formulier Podobehandelplan: Er is een extra optie (tab) toegevoegd voor de registratie van de controles in het podobehandelplan formulier.

Protocoller

• Bij het onverwachts afsluiten van Orthomatic (bijvoorbeeld via taakbeheer) wordt het protocol nu altijd goed opgeslagen. Voorheen werd het protocol wel opgeslagen, maar was deze niet meer zichtbaar in Orthomatic.

Releaseinformatie versie 9.73.01

11-10-2017

Orthomatic/Elamatic

Module TEK

• Bij het starten van Orthomatic/Elamatic verschijnt nu geen 'Nettalk Object Error' meer.

Module Klantcontacten

• Het klantcontacten-venster reageert nu weer normaal op minimaliseren/maximaliseren.

Module Dagtarieven

• Bij leveringfacturatie kon het (onder bepaalde omstandigheden) voorkomen dat er meer dan 91 dagen werd gedeclareerd op één factuurregel. Dit is in deze versie aangepast.

Produmatic 9

• Namen met diakritische tekens (ä, ü, ö enz.) worden bij Zoek planning nu wel in de lijst getoond. Het zoeken van een naam met een diakritisch teken is nog niet mogelijk, hiervoor wordt nog een oplossing geprogrammeerd.

• Het is nu mogelijk om in te stellen waarop standaard gezocht moet worden (Productienummer, Klantnaam, Klantsoort of Geboortedatum). Dit is in te stellen bij Voorkeuren > Instellingen > Voorkeur zoek planning.

Aanmetersportaal

• icm TEK-BN-protocol: Wanneer u in het TEK-BN formulier meerdere verplichte velden bent vergeten in te voeren, wordt dit nu tijdens het aanmaken van een maatkaart gemeld in één foutmelding in plaats van dat het leidde tot meerdere foutmeldingen.

• In deze versie is opgelost dat in sommige situaties html code (<br/>) in de afdruklayouts wordt weergegeven.

• Klantcontacten zonder categorie zijn nu ook zichtbaar.

Protocoller

• Wanneer bij het maken van een nieuw TEK-BNprotocol in Orthomatic/Elamatic gegevens overgenomen werden vanaf een SEMH-TEKprotocol, werden niet alle gegevens, waaronder de maten, correct overgenomen. Hiervoor is een aanpassing gemaakt, zodat het overnemen en opslaan nu wel goed gaat.

• Bij het overnemen uit een voorgaand protocol worden gegevens na het opslaan niet meer verwijderd.

Releaseinformatie versie 9.71.01

13-9-2017

Orthomatic/Elamatic

Module Agenda

• Bij de invoer van een afspraak komt een meldingscherm als een afspraakdatum in het verleden is geselecteerd.

Releaseinformatie versie 9.70.02

25-8-2017

Orthomatic/Elamatic

Module Klantcontacten

• De verdeling van het scherm aangepast, zodat de lijst van contacten groter is geworden.

Produmatic 9

• Bij het printen vanuit de werkuitgifte kan er nu een afdeling gekozen worden. Vervolgens worden de werknemers voorgeselecteerd, die bij deze afdeling horen. Wanneer er geen afdeling gekozen is wordt er een lijst per werknemer afgedrukt. Is er wel een afdeling gekozen dan wordt er een lijst van alleen de geselecteerde afdeling geprint.

Protocoller

• Bij het starten van een nieuw protocol vanuit Orthomatic/Elamatic is het nu weer mogelijk om gegevens uit een eerder protocol over te nemen als de geselecteerde klant al één of meerdere protocollen heeft.

Aanmetersportaal

• Het graden-teken (°) wordt nu ook correct geprint bij het gebruik van afdruk-lay-outs.

• Bij het maken van een TEK-protocol van een maatkaart worden nu ook de drukwaarde, breiwerk en lengte voorgevuld.

Releaseinformatie versie 9.70.01

16-8-2017

Orthomatic/Elamatic

• Bij het openen van Voorkeuren > Webapplicaties verschijnt er nu geen script-error meer.

Module Agenda

• Het 'Overzicht automatische afspraken' is toegevoegd. Vanuit dit overzicht zijn de automatische afspraken te beheren.

Module COP2 (Controle Op Postcode)

• De Controle op Postcode-functionaliteit verbeterd zodat deze ook kan omgaan met verschillen tussen de werkelijke naam en de afgekorte naam volgens de NEN5825 standaard.


Aanmetersportaal

• In de agenda van het Aanmetersportaal is een optie gemaakt waarmee de zogenaamde 0 minuten afspraken uit Orthomatic wel of niet getoond/verborgen kunnen worden.

• In sommige gevallen werd de voorbeeldweergave van een afdruk van een formulier niet getoond. Dit is nu opgelost.

• Het afdrukmechanisme is verbeterd, speciale karakters zorgen niet meer voor afgebroken woorden.

• Bij het versturen van een prikborddocument naar de administratie (vanuit een protocol), wordt het bestand nu zonder sessienummer in de bestandsnaam gekopieerd naar het prikbord van de klant. Bij het bekijken van prikborddocumenten in Orthomatic hebben bestanden die verstuurd zijn vanuit een protocol dus nog de originele bestandsnaam.

• Het ophalen van klantgegevens is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.69.01

2-8-2017

Orthomatic/Elamatic

• Bij het kopiëren van een maatkaart in Orthomatic wordt nu het protocolnummer niet overgenomen naar de nieuwe maatkaart.

• Wanneer vanuit het aanmetersportaal een maatkaart gemaakt wordt, komt de interne maatkaartopmerking nu weer bovenaan te staan, en daaronder de kousgegevens. In voorgaande versie was dit net andersom, waardoor de interne opmerking niet in 1 oogopslag zichtbaar was.

• Wanneer er een receptuur met een receptdeel voor een herhaling gekozen wordt op een order welke een 1e levering is, dan verschijnt hiervan een melding met de vraag of het receptdeel vervangen moet worden voor de 1e-levering-variant. Dit geldt ook voor een herhalings-order waarop een receptuur met een receptdeel voor een 1e levering wordt gekozen.

Module Digitaal declareren

• Het is niet meer mogelijk dat een lopende declaratie opnieuw ingediend kan worden. Alleen op de tabbladen 'Te declareren' en 'Afkeuringen' is deze knop actief. Tevens is deze knop actief in alle tabbladen (behalve Afgehandeld) bij declaraties die niet digitaal ingediend zijn.

• Het verwerken van retourbestanden met afkeuringen van credit-declaraties zorgt er nu ook voor dat deze declaraties bij 'Afkeuringen' terecht komen in plaats van bij 'Goedgekeurd'.

Module Agenda

• De optie 'Klantcontacten' in het snelmenu vanaf de afspraak opent weer het juiste venster.

Protocoller

• Podo behandelplan: Op de tab Cliënt, bij de bar Anamnese is een extra veld toegevoegd: Gebruikt u veiligheidsschoenen tijdens uw werkzaamheden (Ja/Nee/Onbekend) met daaronder een tekstveld om toelichting te geven.
Tevens is een extra tekstveld 'Overige opmerkingen' toegevoegd.
Verder zijn er op de tab Behandelplan, bij de bar Accordering wat aanpassingen gedaan bij het blok Ondertekenende podotherapeut:
- Bij 'plaats' wordt de aanmeetlocatie van de klant automatisch voorgevuld.
- Bij 'naam' wordt de behandelaar zoals deze op de tab Cliënt is ingevoerd, voorgevuld.
- Bij 'email' wordt het emailadres van de behandelaar voorgevuld.

Daarnaast is het mogelijk om op de tab Cliënt, bij de bar Anamnese, default teksten voor te vullen bij de diverse onderdelen. Deze default teksten kunnen vanuit Orthomatic gevuld worden via Voorkeuren > Webapplicaties > tab Protocoller. Hier kunnen variabele teksten worden ingegeven, en gekoppeld aan de diverse onderdelen van het protocol podo-behandelplan, door bij 'type' de onderdelen die beginnen met 'podo-behandelplan' in te geven.


Default tekst voorgevuld


Default tekst gekozen in Podo behandelplan

• Op moment dat een nieuw formulier wordt gestart dan worden er gegevens voorgevuld van de klantenkaart, of op basis van template, bestaand protocol of maatkaart. Hierbij wordt nu ook rekening gehouden met stamgegevens zoals bijvoorbeeld Behandelaars of Medische indicaties die inmiddels op niet selecteerbaar staan. Deze worden dan niet overgenomen en voorgevuld.


Aanmetersportaal

• Het is nu ook mogelijk om klanten op te halen op basis van postcode.

• Het is nu mogelijk om in Orthomatic bij de klantcontact-categorieën aan te geven of deze in het aanmetersportaal zichtbaar moeten zijn ja of nee. Indien nee, dan zijn deze klantcontacten niet zichtbaar in het aanmetersportaal.

• Als er bij het maken van een nieuw protocol voor prothese of orthese gekozen wordt voor het overnemen van een voorgaand protocol waar al een order van gemaakt is dan kan er nu ook een order gemaakt worden van het nieuw protocol. Dit ging in het verleden fout omdat het ordernummer ook meegenomen werd bij het overnemen van het voorgaande protocol.

Klantenportaal

• Het is nu mogelijk om in Orthomatic bij de klantcontact-categorieën aan te geven of deze in het klantenportaal zichtbaar moeten zijn ja of nee. Indien nee, dan zijn deze klantcontacten niet zichtbaar in het klantenportaal.

Releaseinformatie versie 9.68.01

19-7-2017

Orthomatic/Elamatic

• Op de klantenkaart is expliciet zichtbaar gemaakt wanneer 'Klant heeft geen e-mail of wil deze niet afgeven' is aangevinkt. De getoonde tekst achter E-mail: is in deze situatie 'Afgifte niet gewenst'.

Module Digitaal declareren

• De retourinformatie van één enkele declaratie wordt bijgewerkt met de knop Afhandeling>Bijwerken in het scherm 'Overzicht declaraties' . Wanneer Vecozo nieuwe retourinformatie van de geselecteerde declaratie heeft, wordt de retourinformatie opgehaald en verwerkt. Daarna wordt de declaratie verplaatst naar het tabblad 'Afkeuringen' of 'Goedgekeurd'.

• In het scherm 'Overzicht declaraties' zijn de tabbladen Te Declareren, Gedeclareerd, Retourinfo te Verwerken en Afkeuringen in vet lettertype weergegeven wanneer op die tabbladen declaraties aanwezig zijn. Voor een gebruiker is hiermee direct zichtbaar dat onder deze tabbladen één of meerdere declaraties staan die actie behoeven.

• De begin- en einddatum die gewijzigd wordt bij de declaratieperiode wordt overgenomen naar de afleverperiode.

Protocoller

• Prothese formulier: de logging van maten wordt nu gesorteerd weergegeven. 

• In het Zorgprofiel SIMM zijn enkele aanpassingen doorgevoerd:
- Onder de tab Behandeling is een extra regel toegevoegd 'Tijdig opsporen drukplekken.'
- Onder de tab Client, bij Risicofactoren is de vraag 'Gebruikt u aangepast schoeisel? ' gewijzigd naar 'Gebruikt u Hulpmiddelen?'

• In het NVOS-VSP protocol is het nu mogelijk om accorderingsteksten te gebruiken en handtekeningen te plaatsen.


Aanmetersportaal

• Het tekenen in een protocol op de tablet is gerepareerd.

• Het is nu mogelijk om een bepaalde selectie klanten uit het Aanmetersportaal te verwijderen in plaats van de hele sessie in één keer te legen. Ook is het mogelijk om een bepaalde selectie klanten opnieuw te verversen.

Releaseinformatie versie 9.67.01

5-7-2017

Orthomatic/Elamatic

• Een niet-selecteerbare klantcategorie is niet meer zichtbaar bij het toevoegen van een nieuwe klantcategorie op de klantenkaart indien op de klantenkaart al een klantcategorie is geregistreerd.

• Bij de maatkaartopmerking is nu ook bij het gedeelte ‘Opmerking tbv fabrikant’ een knop Datum toegevoegd.

• Het Menzis Zorgkantoor heeft een extra prestatiecode 'MEN500001TOE' in gebruik genomen. Deze waarde komt in de declaratie bij orders met een adressering Menzis zorgkantoor in combinatie met post 17. Dit is in deze versie aangepast, en er hoeft bij u geen inrichting te worden aangepast.

Module Elektronisch declareren

• Er is een aanpassing gedaan aan het Overzicht verzamelfacturen/declaraties. Er is een extra kolom Openstaand toegevoegd. Deze nieuwe kolom berekent het verschil tussen Gedeclareerd/Creditering en Betaald. Tevens worden de bedragen in de kolommen nu correct weergegeven.

Produmatic 9

Module Werkplaats

• De voorkeursinstelling 'Bezetting vrijgeven bij afboeken' werkt nu ook in de Werkplaatsmodule.


Aanmetersportaal

• SIMM controle formulier:
  1. Het is nu mogelijk om Behandeldoel, Conclusie en Actie uit het SIMM Zorgprofiel over te nemen op het SIMM's controle formulier:

* Bij het maken van een Nieuw formulier, en er wordt gekozen voor het SIMM's controle formulier dan kan bij Formulier voorvullen > Historisch formulier nu ook gekozen worden voor SIMM-zorgprofiel.
* Bij Historie > Nieuw voorgevuld protocol > SIMM-controle worden deze gegevens automatisch uit het meest recente SIMM Zorgprofiel overgenomen.

 2. Tevens worden de waarden van SIMM's, Zorgprofiel en Pedicure uit het laatste SIMM's formulier overgenomen op het nieuwe   formulier.

  3. Verder zijn er in de bar Evaluatie 2 opmerkingenblokken bijgekomen bij "Doel behandeling gehaald pedicure" en "Doel behandeling gehaald podotherapeut". Deze blokken worden actief als Nee of Deels is gekozen.

  4. Ook is in de bar Evaluatie de mogelijkheid gemaakt om foto's bij te voegen.

  Voor punt 1 moet nog e.e.a. worden ingericht. Neem hiervoor contact op met Vlot Solutions, met referentie call 100388.

• Bij het maken van een maatkaart van een TEK-protocol vanuit het Aanmetersportaal kon het voorkomen dat het proces bleef 'hangen'. In deze versie is hiervoor een aanpassing gemaakt.

Releaseinformatie versie 9.66.01

22-6-2017

Orthomatic/Elamatic

• Het is mogelijk gemaakt de herkomst (Hoe is deze klant bij onze organisatie gekomen?) van een klant te registeren. De bronnen (verschillende manieren van herkomst) zijn toe te voegen via het menu Stamgegevens > Klanten/Orders/Facturen > Herkomst. Vervolgens kan op de klantenkaart deze herkomst worden vastgelegd. Deze herkomst kan vervolgens worden gebruikt bij het maken van een mailing of klantenlijst.

• Er is een nieuwe functie 'Klantstatus onderhoud' gemaakt.
Met deze functie kunt u klanten die een bepaalde periode niet bij u zijn geweest voorzien van een bepaalde klantstatus.
Vanaf een door u bepaalde datum in het verleden wordt dan gecontroleerd op afspraken, facturen, orders en maatkaarten. Heeft een klant geen van deze items na de door u op gegeven periode dan ontvangt deze klant de door u opgegeven klantstatus.
Klanten die niet aan het criteria voldoen worden overgeslagen en behouden de huidige status.
Mocht u een fout gemaakt hebben dan kunt u doormiddel van de button 'Laatste actie terugdraaien' de laatste actie herstellen.
Deze nieuwe functionaliteit is te vinden in het menu Overigen > Utility's > Klantstatus onderhoud.
LET OP: Het uitvoeren van deze functie kan enige tijd duren.

Digitaal declareren

• Het bijwerken bij digitaal declareren is verbeterd. Na een foutmelding stopt het bijwerken nu niet meer, maar gaat het verder met de volgende declaratie. Ook kan het in bepaalde situaties de fout voorkomen en/of repareren, zodat er geen foutmelding meer komt.

• Wanneer bij digitaal declareren de status niet kon worden opgevraagd, kon het voorkomen dat de declaratie niet meer verder kwam in het proces. Dit is nu opgelost.

• Wanneer er bij Digitaal declareren een time-out optreedt, maar de declaratie is wel bij Vecozo binnengekomen, dan wordt de declaratie niet meer naar "in te dienen" gezet.

Module Agenda

• Op het moment dat vanuit de agenda een nieuwe klant wordt gemaakt met behulp van de COV controle wordt de klant ook direct in de afspraak geselecteerd.

Module Inkoop en voorraad

• Het is nu mogelijk om het overzicht "Te ontvangen inkoopfacturen" af te drukken. Tevens is er nu een filtering mogelijk op magazijn. Deze filtering wordt ook toegepast op het moment dat u bij gebruik van een filter gaat printen.

Module Dagtarieven

• De berekening van de periode op de factuurregel bij levering-facturatie is verbeterd. In bepaalde gevallen werd de periode onterecht ingekort, maar dit is nu opgelost.

Module KTO

• Het is nu mogelijk gemaakt de enquête in overleg met Vlot Solutions een eigen look-and-feel te geven.

Protocoller

• Prothese/Orthese-protocol: Het is mogelijk gemaakt dat als in het formulier een vinkje geplaatst wordt bij de aflevering, de administratie een email ontvangt met de order gegevens van de order die is afgeleverd. Wilt u hiervan gebruik maken dan vragen we u dit kenbaar te maken bij onze supportdesk onder vermelding van referentie 100522.


Aanmetersportaal

• Het is mogelijk gemaakt dat bij het invoeren van nieuwe klanten vanuit het Aanmetersportaal altijd een COV is vereist. Om deze instelling te activeren vragen we u contact op te nemen met de supportdesk.

• Het probleem met de grote letterypen in de afdruklayouts is opgelost.

• De weergave van de afdruklayouts van formulieren zijn verbeterd: bij een regeleinde komt nu geen extra witregel meer erbij.

Afspraaknotificatieservice (ANS)

• Er zijn aanpassingen gedaan waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.65.02

7-6-2017

Orthomatic/Elamatic

•  Bij de stamgegevens is het mogelijk om een communicatieservice op te geven voor webvoorkeuren. In deze versie is gemaakt dat er meer communicatieservices te definiëren zijn.

Module Elastische kousen

• Bij de TEK-leveranciers Juzo en Varodem kan een RMA-formulier worden gekozen. Bij het niet aanwezig zijn wordt een standaard formulier voor deze leverancier aangemaakt en kan desgewenst aangepast worden.

Module haarwerken

• In het haarwerkerscherm is bij het overzicht van de contacten een extra kolom toegevoegd met daarin de bijhorende categorie.

Module Dagtarieffacturatie

• Bij het factureren tegen dagtarief werd in sommige situaties een stukstarief gehanteerd. In deze versie is dit opgelost.


Protocoller

• Het is nu ook mogelijk om in de editor van de afdruklayouts en de berichtdefinities andere lettertypes, -groottes en kleuren te kiezen.


Aanmetersportaal

• Bij het aanmaken van een order vanuit het aanmetersportaal met een orthese of protheseformulier werd soms het ordernummer niet vastgelegd op het protocol. Hierbij kunnen vergissingen ontstaan. In deze versie is dit opgelost. Neem contact op met Vlot Solutions om dit indien dit voor u van toepassing is voor u in te richten

• Het is nu mogelijk om bij het starten van een nieuw protocol op basis van een vorige formulier de inhoud van het vorige formulier te zien. Deze preview kan in de beheerpagina van de protocoller gedefinieerd worden.

Afspraaknotificatieservice

• bij het instellen van de parameters voor de berichtdefinities was het aantal uren/dagen voor het versturen van de herinnering niet goed te lezen. Dit is in deze versie opgelost.

EKportal

• Voor leveranciers: In de EKportal kunnen nu de K1, K2 en de GT maten worden gefilterd.

Releaseinformatie versie 9.65.01

24-5-2017

Orthomatic/Elamatic

• Het invoeren van een nieuwe maatkaart is versneld. Deze funktie beschikbaar vanuit het scherm 'Overzicht maatkaarten van een klant' : - middels scannen van de barcode op de kous-verpakking en
- in het submenu Maatkaart > Snelle invoer Ook kunnen maten automatisch gevuld worden uit het confectieschema (mits confectiekous en de default-maten bekend zijn).

Digitaal declareren

• 
Een afgehandelde declaratie kan terug gezet middels het snelmenu. Dit menu-item is aanwezig op declaraties bij de tabbladen 'Afgehandeld' en 'Alle declaraties' in het scherm 'Overzicht declaraties' . Wanneer de oorspronkelijke status bekend is, komt de declaratie daarna terug op dat tabblad. In de overige situaties komt de declaratie op het tabblad 'Te declareren'.

Module Koppeling financieel pakket

• Er is een nieuwe exportdefinitie toegevoegd naar Exact Online (CSV)
- Als u hier eerder naar gevraagd heeft, dan wordt binnenkort contact met u opgenomen en kan deze naar uw wensen geconfigureerd.
- Als u interesse in deze financiële koppeling heeft, kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales.

Produmatic 9

• In een routing is per taak een standaard medewerker te selecteren. Tijdens het inplannen van een planning worden deze overgenomen maar kan de medewerker ook aangepast/gevuld worden.

• In de werkuitgifte is een verdeelknop gemaakt welke de taken welke nog niet zijn gekoppeld aan een medewerker verdeeld over de medewerkers die beschikbaar zijn.

Protocoller

• De afdruk van de formulieren is verbeterd. De aanpassingen zijn onder andere:
- Matenplaatjes worden zodanig geschaald zodat alle maten zichtbaar zijn
- De scrolbar eronder wordt niet meer afgedrukt
- Lege velden worden niet afgedrukt
- Wanneer bij Voorkeuren webapplicaties geen accorderingstekst is gedefinieerd, wordt het bijbehorende blok van het formulier niet afgedrukt.

Aanmetersportaal

• De interne en externe orderopmerking in het Aanmetersportaal is verbeterd. De verdeling over meerdere regels is nu ook zichtbaar in het Aanmetersportaal.

• Het probleem met de navigatiebalk in het Orthese en Prothese protocol op een tablet (ipad) is opgelost. Het dynamisch toevoegen van tabbladen aan de balk is nu altijd direct zichtbaar.

• Er zijn verbeteringen gedaan in het ophalen van data uit Orthomatic. Als de gebruiker ondertussen wisselt van tabbladen gaat het ophalen nu wel altijd goed.

Klantenportaal

• De problemen met het logo in het klantenportaal zijn opgelost.

Releaseinformatie versie 9.64.01

12-5-2017

Orthomatic/Elamatic

• In enkele situaties bij het versturen van documenten (vanaf het afdrukvoorbeeld op de knop 'Paperclip') verscheen onterecht een foutmelding dat Outlook niet gevonden kon worden. Dit probleem is opgelost.

• De controle op herhalingsleveringen is verbeterd en versneld.

• Wanneer de eerste order voor een instantie een herhalings-order is wordt nu de correcte herhalingsdatum berekend. In voorgaande versies kon het voorkomen dat er een verkeerde herhalings-datum werd berekend.

Module Agenda

• De selectie van af te drukken documenten bij het toevoegen of wijzigen van een afspraak blijft nu bewaard als er een andere behandelaar gekozen wordt.

Produmatic 9

• In het venster 'zoek planning' worden standaard de afgehandelde planningen niet getoond. Om toch in alle planningen te zoeken is er een nieuwe optie 'toon alle planningen'.

Aanmetersportaal

• Het is mogelijk gemaakt om een protocol in het Aanmetersportaal te verwijderen. Dit protocol wordt dan in Orthomatic uitgegrijsd weergegeven. Als u vanuit Orthomatic een protocol verwijderd dan zal deze ook in het Aanmetersportaal worden verwijderd.

• In het TEK-BN formulier worden nu alleen de gekozen additionele producten afgedrukt en niet meer de gehele tabel.

Releaseinformatie versie 9.63.01

26-4-2017

Orthomatic/Elamatic

• Elamatic: Het is mogelijk om het tonen van het venster 'Afhandelen order' dat na het toevoegen van een order verschijnt uit (en weer aan) te zetten. Dit kan via Voorkeuren > Layout order/factuur > tab Invoer instellingen > Vinkje bij 'Afhandelen orderscherm niet tonen na bevestiging order'

• Bij het maken van declaraties wordt rubriek 418 (datum voorgaande levering) bij herhalingsleveringen niet gevuld als de positie (Links/Rechts) op de orderregel (samengesteld artikel) van een voorgaande levering niet gelijk is aan de positie van de huidige levering.

• Het veld Classificatie in het venster Toevoegen orderregel/Wijzigen orderregel is breder gemaakt, zodat het makkelijker is om een classificatie te kunnen kiezen.

• Digitaal bestellen: Wanneer een fabrikant Track&Trace-informatie meestuurt dan is dit nu ook zichtbaar in het venster Bestel status (Maatkaart > Bestelstatus) door middel van een vinkje. Tevens wordt de knop Track&Trace actief waardoor er naar de pagina met Track&Trace-informatie gegaan kan worden.

Module Therapie icm module Beveiliging

• Wanneer bij een gebruiker ingesteld is dat deze geen facturen mag maken is het nu ook niet mogelijk om van een behandeling via Maak order/factuur (Ctrl-O) een factuur te maken, deze functie is dan uitgegrijsd.

Module Agenda icm Vestigingscheiding

• Op de afdruk van de agenda worden nu alleen maar de afspraken geprint van de vestiging waarvandaan de afdruk gedaan wordt. Er zijn dus geen afspraken van andere vestigingen zichtbaar.

Cashmatic

• LET OP!!! De instelling of de voorraad afgehandeld moet worden is nu verplaatst van Voorkeuren > Kassa-instellingen > Lokaal naar Stamgegevens > Magazijnen. Per magazijn is nu een vinkje te zetten bij ‘Voorraad afhandelen (Cashmatic)’. Indien dit vinkje aanstaat wordt bij de artikelen waar Inkoopdeel is aangevinkt de voorraad bijgewerkt na een verkoop. Dit betekend wel dat dit vinkje aangezet moet worden bij de magazijnen waarvoor dit van toepassing is!

Produmatic 9

• Het beschikbaarheidspercentage van de resterende tijd op een dag (De 50% regel) is instelbaar gemaakt bij Voorkeuren > Instellingen.

Aanmetersportaal

• Klantcontacten kunnen nu met een langere tekst opgeslagen worden. Maximale lengte is 16345 tekens. Wanneer deze lengte overschreden wordt verschijnt er een melding bij het opslaan.

Releaseinformatie versie 9.62.01

13-4-2017

Orthomatic/Elamatic

• Bij het invoeren van een externe orderopmerking kunnen nu ook de knoppen 'Datum' en '-' (verwijder opmerking) worden gekozen.

• In declaratiebestanden volgens de Hulpmiddelenstandaard (LH307) wordt rubriek 415 gevuld nu met de eerste 12 tekens in plaats van de eerste 8 tekens uit de omschrijving van de orderclassificatie.

Aanmetersportaal

• Voor gebruikers die geen beheerder zijn is het tabblad 'Stamgegevens' niet meer zichtbaar.

Releaseinformatie versie 9.61.01

29-3-2017

Orthomatic/Elamatic

• Bij het invoeren van een externe orderopmerking kunnen nu ook de knoppen 'Datum' en '-' (verwijder opmerking) worden gekozen.

• Het is nu mogelijk om op de hoofdfactuur de GPH en A-GPH code toe te voegen. Dit is in te stellen via Voorkeuren > Opties order/factuur en dan een vinkje zetten bij GPH codes onder Hoofdfactuur. Dit is een vereiste voor zorgkantoren van De Friesland.

• In prikborddocumenten zijn de volgende template-variabelen beschikbaar gemaakt: [Klant:Arts Registratienummer] en [Klant:Verwijzer Registratienummer]

Aanmetersportaal

• Het vervangen van afbeelden of documenten in de beheeromgeving van het Aanmetersportaal moet worden bevestigt op het moment dat de afbeelding of document dezelfde bestandsnaam heeft als het voorgaande bestand.

• In deze versie is het maken van afdruklayouts sterk verbeterd door middel van drag en drop functionaliteit. Placeholders kunnen eenvoudig worden toegevoegd door een voorbeeld weergave van het formulier. Daarnaast kunnen 'groepjes' met gegevens in zijn geheel worden toegevoegd.

• In de Prothese- en Orthese formulieren is een tabblad Prikbord toegevoegd. Hier kunnen documenten worden gekoppeld aan het formulier. Tevens kunnen deze documenten ook naar het prikbord van Orthomatic worden verstuurd.

ANS

• Voor de ANS berichtdefinities is de placeholder Aanhef toegevoegd. Via de Voorkeuren in Orthomatic (Voorkeuren > Webapplicaties) is deze toe te voegen aan de berichtdefinities.

Klantenportaal

• Er is een aanpassing gemaakt in de functionaliteit van het selecteren van de datum van het afspraakvoorstel.

Procesmanager

• Takenlijst: Het selecteren van taken, om die vervolgens te claimen, is sterk verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.60.01

15-3-2017

Orthomatic/Elamatic

Module Therapie

•  Op het venster 'Genereer behandelingen' kan nu in de keuzelijst 'Behandelsessie' een item gekozen langer dan 20 tekens.

Protocoller

• TEK-BN-protocol: Het tabblad MEDISCHE INFO werd niet altijd groen gekleurd terwijl de verplichte velden toch gevuld waren. Dit had te maken met de automatisch voorgevulde Medische info. Hiervoor is in deze versie een aanpassing gerealiseerd.

Aanmetersportaal

• Afdruklayouts: Het maken van afdruklayouts is nu makkelijker geworden. Naast/onder de editor wordt de standaard printflow met de beschikbare placeholders getoond (waarin gescrolld kan worden, zodat de editor altijd in beeld blijft). Door middel van drag- en drop kunnen de placeholders in de editor gezet worden.

Releaseinformatie versie 9.59.01

1-3-2017

Orthomatic/Elamatic

• Bij het maken van een mailingbestand wordt nu ook het filiaal van de klantenkaart geexporteerd.

Module Agenda icm Vestigingscheiding

•  Een ingelogde gebruiker in een vestiging kan uitsluitend de behandelaars van dezelfde vestiging zien en selecteren. Ook de toegang tot afspraaklocatie en -soort van andere vestigingen is verder beperkt.

Protocoller

• In het Prothese protocol kan bij een voorziening beiderzijds voor beide zijden een amputatiedatum worden ingevuld.

Releaseinformatie versie 9.56.01

28-12-2016

Orthomatic/Elamatic

• Na het wijziging van de status van een klant, blijft bij terugkomst in het 'Overzicht klanten' de positie van de geselecteerde regel gehandhaafd.

• De einddatum van de declaratieperiode wordt weer getoond als van een declaratie een afdruk wordt gemaakt via de knop Afdrukken in het venster Overzicht declaraties. 

Module Agenda

• Na het afhandelen van een afspraak springt het overzicht afspraken niet meer naar het begin van de dag.

Protocoller

• In het TEK-BN protocol zijn alle maten weer geheel zichtbaar.

Releaseinformatie versie 9.58.02

15-2-2017

Orthomatic/Elamatic

• Er is een probleem opgelost waardoor het overzicht declaraties soms onnodig traag kon zijn.

Module Outlook-koppeling

•  Bij het verwijderen van 3 of meer afspraken vanuit Orthomatic werden deze afspraken maar per 3 gesynct. In deze versie worden de afspraken tegelijk in dezelfde synchronisatie run meegenomen.

•  Afspraken die afkomstig zijn van een vergaderverzoek worden ook gesynct.

•  Terugkerende afspraken worden ook gesynchroniseerd met Orthomatic. In Outlook kan een terugkerende afspraak oneindig worden toegevoegd. In Orthomatic wordt een terugkerende afspraak beperkt gesynchroniseerd naar de instelling van het maximaal aantal dagen die is ingesteld in de 'Voorkeuren' - 'Outlook Synchronisatie' - 'Afspraken' - 'Afspraken t/m' .

•  Als van een gesynchroniseerde afspraak in Orthomatic de behandelaar wordt gewijzigd en er vindt opnieuw een synchronisatie plaats dan wordt de afspraak ook uit Outlook verwijderd bij de behandelaar. 

Module Kousen

•  Na het kiezen van een kous in het QlikView-assortiment wordt nu gecontroleerd of de positie waarvoor de kous geschikt is niet conflicteert met de positie van de maatkaart.

Documatic

• Wanneer bij het starten van een nieuw dossier werd gekozen voor gegevens overnemen uit een eerder dossier, werden bepaalde opmerkingvelden nog niet overgenomen; dit is nu opgelost.

Shoematic

• Kortingsacties kunnen verwijderd als deze onjuist zijn aangemaakt. 

Protocoller

• Wanneer u het pro- en ortheseformulier in het aanmetersportaal heeft wordt nu in Orthomatic in de verschillende overzichten zorgprotocollen het ordernummer getoond. In verband hiermee zijn de verschillende overzichten zorgprotocollen ook wat meer met elkaar in lijn gebracht.

Aanmetersportaal

• Het probleem is opgelost dat de orderopmerking gedeeltelijk verdween bij gebruik van te veel tekens . Als u te veel tekens gebruikt ontvangt u vanaf heden een foutmelding. 

 

Releaseinformatie versie 9.57.01

18-1-2017

Orthomatic/Elamatic

Module Agenda

• Bij het tonen van beschikbare tijd in de agenda werd soms ten onterecht een tijd als beschikbaar getoond. Dit is in deze versie opgelost.

Shoematic

• Het keuzescherm om inkooporders af te drukken of af te boeken komt nu ook bij de SOS-layout bij verwerken serieafdruk inkooporders.

Protocoller

• De tekst op de calculatietab is nu opgesplitst naar 2 velden: De interne en externe opmerking.

• In het  TEK-BN-formulier kunnen nu alleen de maten worden ingevoerd van de gekozen soort kous.

Aanmetersportaal

• Het afdrukken van de formulieren nam eerst veel pagina's in beslag. Dit is nu opgelost.

• In het aanmetersportaal zijn de dropdown menu's voorzien van een zoekbalk. Door middel van dit zoekmechanisme kan er snel gezocht worden in een dropdown.

• bij het synchroniseren van stamgegevens vanuit Orthomatic kon soms een foutsituatie ontstaan. Dit is bij deze versie opgelost.

• Bij het maken van een TEK-BN protocol vanuit een bestaande maatkaart werden de positie en de medische indicatie niet overgenomen. Dit is in deze versie aangepast.

• Bij het ophalen van de historie van een klant wordt nu het volgende getoond: Bij maatkaarten: het maatkaartnummer, de datum en het type kous van de laatste maatkaart; Bij klantcontacten: de datum en de soort van het laatste klantcontact.

• in de beheerpagina werden soms onjuiste detailgegevens getoond bij de productselector. Dit is in deze versie opgelost.

ANS

• Bij het invoeren of wijzigen van een klant is het nu mogelijk om aan te geven dat een klant geen e-mailadres heeft of dat de klant het e-mailadres niet wil afgeven. Dit is aan te vinken onder het veldje e-mailadres. Bij de module ANS is dit vinkje ook zichtbaar bij het toevoegen of wijzigen van een afspraak.

Releaseinformatie versie 9.55.01

14-12-2016

Orthomatic/Elamatic

• Indien een receptuur met receptdelen op de order wordt gezet, dan wordt ook de benaming van het receptuur zelf op de order geregistreerd.

Module TEK

• Het trigger mechanisme (ten behoeve van automatische meldingen TEK) is verbeterd. De automatische meldingen gaven bij diverse klanten foutmeldingen. Deze zijn hiermee opgelost.

Produmatic 9

• Na het wijzigen van een productie-order werd in het detailvenster van de order soms een andere order geselecteerd dan de gewijzigde order. Dit is in deze versie opgelost.

Protocoller

• De afdruklay-outs worden nu ook correct weergegeven/afgedrukt in Firefox.

Releaseinformatie versie 9.54.04

30-11-2016

Orthomatic/Elamatic

• In sommige situaties werden de detailgegevens van een geselecteerde factuur niet getoond. Dit is in de deze versie opgelost.

Module TEK

• Bij het aanmaken van een maatkaart zonder een kous te kiezen was deze niet zichtbaar bij de klant. Dit is in deze versie opgelost.

• Bij het importeren van een nieuw TEK-assortiment wordt nu ook bij een klein aantal wijzigingen het assortiment automatisch herladen.


Module Agenda

• De kalender in de agenda laat nu de juiste weeknummers zien wanneer er gekozen is voor een andere dag dan 'zondag' als eerste dag van de week.

Module Inkoop en voorraad

• Er is nu betere ondersteuning voor het ontvangen van een negatief aantal: - Er worden standaard geen barcode etiketten afgedrukt - Als er wel gekozen wordt voor het afdrukken van etiketten wordt het juiste aantal geprint.

Aanmetersportaal

• Het overnemen van gegevens uit een eerder TEK-BN protocol is verbeterd en verfijnd. Naast het overnemen van de kous op basis van het nummer, worden nu ook de geselecteerde citeria in het assortiment meegenomen.

• Het invullen van de webvoorkeuren voor het aanmetersportaal vergde soms heel veel systeemcapaciteit. Dit is in deze versie opgelost.

• Na het selecteren van een klant worden de klantcontacten nu automatisch opgehaald.

• Als de klantcontacten worden opgehaald uit Orthomatic blijven de regeleinden behouden.

• De handtekening-velden in het Prothese- Orthese- en TEK-formulier zijn iets groter gemaakt zodat het op mobiele apparaten prettiger is een handtekening te tekenen.

• De datumvelden in de protocollen kunnen alleen nog maar met geldige datums gevuld worden.

• Bij het opslaan van een protocol wordt aan de gebruiker getoond dat het protocol opgeslagen is: 'Protocol succesvol opgeslagen'.

Procesmanager

• Takenlijst: De ingelogde gebruiker kan instellen welke gegevens van de taak zichtbaar moet zijn in de takenlijst.

Releaseinformatie versie 9.54.03

16-11-2016

Produmatic 9

Module Beveiliging

• Er kunnen nu geen planningen meer worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd als dat zo is ingesteld in de module beveiliging.

Process Manager

• 
Het is nu mogelijk om meerdere regels tegelijk te claimen in de takenlijst.
• Voor gebruikers die toegevoegd zijn aan de workflow modelling group is een tab Management beschikbaar gekomen, hierop kunnen alle taken (open, gesloten etc.) worden beheert. De beheerder kan taken toewijzen aan een andere gebruiker en taken vrijgeven.

 

Releaseinformatie versie 9.54.02

02-11-2016

Orthomatic/Elamatic

Module Outlook synchronistie

• Wanneer Outlook niet gevonden kan worden bij het synchroniseren wordt de synchronisatie gelijk afgebroken, wat er voor zorgt dat er geen grote logbestanden aangemaakt worden.

Cashmatic Touch

• Het is nu mogelijk om wisselgeld te registreren. Voor de betaalwijze wordt er gekeken naar de voorkeursinstelling in Cashmatic. Wanneer er deelbetalingen worden gedaan dan zijn deze tijdens het afrekenen ook zichtbaar in een lijstje. Deze deelbetalingen kunnen ook weer uit dat lijstje verwijderd worden.

• Wanneer een (deel)betaling gedaan wordt op een factuur die aan een declaratie is gekoppeld wordt deze nu correct weergegeven in het Overzicht declaraties.

Shoematic

• Schoenen worden vaak op de beurs ingekocht. Het is dan niet meer nodig om de inkooporder af te drukken. Via serieafdruk inkooporders was er echter geen keuze en moesten alle inkooporders naar de printer gestuurd worden om ze op status ‘Afgedrukt’ te krijgen. Dit was omslachtig en onwenselijk. Daarom is er bij de functionaliteit Serieafdruk inkooporders een derde knop erbij gemaakt waarmee alleen de statussen van de inkooporders aangepast worden, en de inkooporders niet worden afgedrukt.

Releaseinformatie versie 9.54.01

24-10-2016

Orthomatic/Elamatic

Module Elastische kousen

• Het kon voorkomen dat een maatkaart welke 2x geopend was verdween na het opslaan vanuit het ene scherm, en het annuleren vanuit het andere scherm.

Module Elektronisch declareren

• Het scherm 'Overzicht Declaraties' is aangepast en uitgebreid. Hierover zult u door middel van een aparte e-mail nader geïnformeerd worden.

Module Agenda

• Aan het snelmenu (rechtermuisknop op de afspraak) in de agenda zijn de opties 'Voortgang' en 'Contacten' toegevoegd. Indien u over een licentie beschikt van deze modules kunt u vanuit de agenda deze modules direct benaderen.

Protocoller

• Wanneer een protocol-parameter geen zinvolle informatie bevat (zoals een lege waarde) wordt nu het antwoord van het protocol waarvan overgenomen wordt alsnog gevuld.

• TEK-BN protocol: Op het bablad 'Medische info', bar 'Zorgvraag - Eigen onderzoek' , onderdeel 'Visuele inspectie' werd de optie 'Anders' in bepaalde gevallen onterecht gewist. Dit is opgelost.

Pedicureportaal

• Nu wordt de laatst ingevoerde geboortedatum die aan een BSN is gekoppeld getoond.

Webapplicaties

• In het nieuwe design functioneerden de tabellen niet goed in Internet Explorer. Dit is nu opgelost.

Aanmetersportaal

• Er verschijnt nu een foutmelding bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker als er al een gebruiker met dezelfde gebruikersnaam bestaat.

• Protocoltemplates die de status "niet selecteerbaar" krijgen, zijn na een protocoller-synchronisatie nu ook niet meer in het Aanmetersportaal beschikbaar.

• Als bij het ophalen van klanten geen klanten voldoen aan de selectie verscheen onterecht de foutmelding 'ophalen mislukt'. Dit is opgelost.

Releaseinformatie versie 9.53.01

30-09-2016

Orthomatic/Elamatic

• De bepaling van de einddatum zorgverzekering / datum van overlijden is verbetert na Controle Op Verzekering (COV)

Releaseinformatie versie 9.52.02

26-09-2016

Orthomatic/Elamatic

• Tijdens met maken van een kopie declaratiebestand wordt ook de controle gedaan of alle te declararen facturen vallen binnen de declaratieperiode.

• BIj het verwijderen van een credit nota worden nu ook de credit-betalingen (indien ze niet zijn doorgeboekt naar een financiele administratie) verwijderd.


Module Zorgmail

• Het is nu mogelijk om bij het versturen van een bericht ook een order te selecteren. Wanneer er nu een template gekozen wordt waarin ook order-variabelen staan, worden deze gevuld aan de hand van de opgegeven order.

Module Agenda

• Als een behandelaar met beschikbaarheid is vol gepland voor een periode komt deze periode niet terug als beschikbare tijd bij het gebruik van de optie 'Zoek Tijd'.
• Op het moment dat er wordt geprobeerd voor een behandelaar beschikbaarheid te vullen op andere locaties in de zelfde tijdsperiode wordt een foutmelding weergegeven en wordt deze beschikbaarheid niet toegevoegd.
• Opgelost dat na een 0 minuten afspraak in sommige situaties de volgende beschikbare tijd wegviel in het overzicht beschikbare tijd per behandelaar.

Documatic

• Als in Documatic een standaard document wordt toegevoegd aan het prikbord van een dossier dan worden eventuele bewerkingen in het document ook direct opgeslagen.

Protocoller

• SIMM-zorgprofiel: Wanneer op de tab Bevindingen gegevens voorgevuld staan (uitgegrijsd, dus niet aan te passen) aan de hand van de in de tab Voetonderzoek gemaakte keuzes dan zijn deze nu ook op de afdruk van het formulier zichtbaar.

• Bij het starten van een nieuw formulier/protocol wordt de aanmeetlocatie overgenomen vanuit de afsrpaak en anders de klantenkaart.

• Prothese formulier: de volgorde en het algoritme achter de SIGAM-WAP vragenlijst is aangepast. Er worden nu nooit vragen toegevoegd boven de net beantwoorde vraag (zodat je geen vragen over het hoofd kan zien).

• TEK-BN protocol: Bij het maken van een maatkaart van een protocol in Orthomatic worden de opmerkingen die goed overgenomen naar de maatkaart en de bestelling.

Releaseinformatie versie 9.52.01

7-09-2016

Orthomatic/Elamatic

Module Elastische kousen

• Wanneer vanaf een TEK-protocol een maatkaart gemaakt wordt in Orthomatic/Elamatic, en daar wordt direct een 2e maatkaart aan gekoppeld, dan verschijnt nu van beide maatkaarten de vraag of deze besteld moet worden.

Module Elektronisch declareren

• Wanneer bij de declaratie-instelling van een instantiekantoor is aangegeven dat de GPHcode van de 1e post overgenomen moet worden in de declaratie, wordt nu ook gekeken naar de A-GPHcodes van de artikelafwijking. Indien deze gevuld zijn, komen die ook in de declaratie terecht. Zijn deze niet gevuld dan wordt er gekeken naar de A-GPHcodes op de post zelf en worden die in de declaratie gevuld.

Module digitaal declareren

• Wanneer een declaratie niet digitaal verzonden kan worden dan resulteert dit in een foute declaratie, welke rood gekleurd wordt weergegeven. Op de samenvatting van de seriematige declaratie staat ook dat deze fout is.

Module Therapie, optie Bulkfacturatie behandelingen

• Wanneer er geblokkeerde klanten zijn komt er aan het eind van de Bulkfacturatie van behandelingen een foutrapport waarin deze klanten staan. De melding van geblokkeerde klanten verschijnt nu dus niet meer tijdens het factureren.


Aanmetersportaal

• Wanneer u de mogelijkheid heeft om meerdere inschrijvingen in het aanmetersportaal te krijgen, wordt, wanneer u een order wilt maken voor een inschrijving welke inmiddels vervallen is, het aanmaken van de order geblokkeerd. Er verschijnt een melding dat de klant geen inschrijving heeft voor deze instantie. Dit geldt ook wanneer de klant 1 inschrijving heeft, maar ten tijde van het maken van het protocol deze inschrijving veranderd is. 

• Als vanuit het aanmetersportaal een order gemaakt wordt met daarop recepturen waar in Orthomatic een receptdeel aan gekoppeld zit die als post overgenomen moet worden op de order dan komt dit nu correct op de order terecht.

Processmanager

• De gebruiker krijgt nu een melding als het antwoord bij een taak succesvol is opgeslagen.
• Het overzicht met groepstaken wordt vaker herladen zodat deze lijst een actueler overzicht geeft van de nog niet geclaimde taken.

Releaseinformatie versie 9.51.01

25-08-2016

Orthomatic/Elamatic

• Het Therapie-prestatiecodevenster wordt nu niet meer onterecht aangeroepen bij het toevoegen van een artikel op de orderregel.

Module Agenda
• Op de mini klantenkaart die gebruikt kan worden om vanuit de agenda een nieuwe klant toe te voegen is nu ook een veld voor een e-mailadres toegevoegd.

Pedicureportaal
• Het aantal behandelingen van 1 is nu niet meer aan te passen bij het toevoegen van een declaratieregel.


Aanmetersportaal

• SIMMS-protocol: De CSV-export is uitgebreid met:
- De naam van de pedicure (relatie)
- De woonplaats van de klant

• Als een order gemaakt is vanuit het aanmetersportaal kan in Orthomatic vanaf de order naar het bijbehorende protocol gegaan worden via de menuoptie Protocol in het Overzicht orders. Ook zijn op het tabblad Protocollen op de klantenkaart de protocollen die gekoppeld zijn aan een order blauw gekleurd.

Releaseinformatie versie 9.50.01

15-08-2016

Orthomatic/Elamatic

• Er is een aanpassing gemaakt in Elamatic zodat bij afdrukken naar PDF de juiste benaming (Elamatic) in de bestandsnaam komt te staan.

• Bij de afdrukdefinities van de samengestelde artikelen kan aangegeven worden dat artikelcodes en/of omschrijvingen van posten afgedrukt moeten worden of niet. De werking hiervan is nu verbeterd.

Module Agenda
• Er is een oplossing gemaakt voor de foutmelding van incorrecte emailadressen in de agenda.

Module Digitaal declareren
• Bij het maken van een kopiedeclaratie is het maken van het declaratiebestand en het indienen ervan nu onafhankelijk te doen.

Protocoller

• In het TEK-BN protocol is de Medische Indicatie verplicht gemaakt om de maatkaart naar Orthomatic te kunnen versturen.


Aanmetersportaal

• De voornaam van de klant is nu ook in te voeren.

• Er moet nu gewacht worden totdat de klantegegevens zijn opgehaald voordat er een nieuw protocol kan worden gestart.

• Op de orders gemaakt in het aanmetersportaal is een vinkje zichtbaar. Zo kan je zien welke orders gemaakt zijn in het aanmetersportaal. Ook kan er gefilterd worden op deze orders met het uitdraaien van orderlijsten.

• Er wordt bij het versturen van een maatkaart nu een controle uitgevoerd of die maatkaart niet eerder al is aangemaakt.

• In het aanmetersportaal kan nu gebruik gemaakt worden van meerdere inschrijvingen per klant.

• Formulier acties zoals Formulier afgedrukt, Formulier gemaild, Maatkaart gemaakt worden nu gelogd.

• Het is mogelijk om bij Orthese en Prothese-formulieren een standaard tekst te kiezen die in de orderopmerking terecht komt. Deze standaard teksten zijn aan te maken in Orthomatic via Voorkeuren > Webapplicaties op het tabblad Protocoller. Belangrijk is wel dat bij Type gekozen wordt voor Orthese/prothese: calculatie tekst

• In het aanmetersportaal komen de 3 telefoonnummers van de klant ook mee vanaf de klantenkaart uit Orthomatic. Deze telefoonnummers zijn muteerbaar, en worden getoond in het formulier en op de afdruk.Releaseinformatie versie 9.49.01

12-07-2016

Orthomatic/Elamatic

• Het automatisch uitpakken van retour-bestanden in .zip-formaat is verbeterd.

Module Elastische kousen
• De aantallen van de Elastische kousen die op gekoppelde maatkaarten staan komen nu ook correct in de order terecht.

Releaseinformatie versie 9.48.02

28-06-2016

Orthomatic/Elamatic

• Het opmerkingen veld bij de baliefactuur is uitgebreid. Nu worden ook de langere opmerkingen compleet afgedrukt.

Module Elastische kousen

• In het Overzicht bestellingen is bij het afhandelen van een levering de onterechte foutmelding bij het afdrukken van de pakbon opgelost.

Module Afspraakstatus

• Afspraakstatussen zijn nu ook aanpasbaar in de agenda overzichten: Dagbezetting in tijd en Dagbezetting per week.

Module ANS

• Er wordt geen ongeldige input in het mailadres op de kantenkaart meer geaccepteerd.
• In het venster toevoegen/wijzigen afspraak (in de agenda) wordt het veld e-mailadres inactief als er geen klant gekozen is.

Produmatic 9

• Er verschijnt geen onterechte foutmelding meer bij het verwijderen van meerdere bewerkingen.
• Er is een oplossing gemaakt voor de (incorrecte) melding dat het aantal maximale dagen zijn overschreden bij het achteruit inplannen.

Releaseinformatie versie 9.48.01

20-06-2016

Orthomatic/Elamatic

• Vanaf deze versie worden de schermposities op een betere plek onthouden: dit betekent wel weer met een schone lei begonnen wordt (en in deze versie dus eenmalig de laatste schermposities verloren gaan).

• Bij het kopiëren van prijzen bij de prijslijst per artikel werd soms ten onrechte een vreemde knop getoond. Dit is in deze versie opgelost.

• Bij het opstarten van Orthomatic werd soms ten onrechte een melding gegeven over de status van de digitale bestellingen. Dit is in deze versie aangepast.

Module Elastische kousen

• Bij het maken en bestellen van gekoppelde maatkaarten worden het opmerkingenvenster en de vraag of er besteld moet worden nu in de volgorde van het invoeren van de maatkaarten getoond.
• Bij het ontvangen van TEK worden nu de beide opmerkingen (intern en extern) van de maatkaart getoond.

Module Haarwerken

• Declaraties bij Nedasco/Caresco worden afgekeurd omdat rubriek 419 op J moet staan, en 420 gevuld moet worden met een datum. Standaard is dit te regelen door op de order de receptdatum te vullen. In het scherm wat de haarwerkers gebruiken is dat veld echter niet beschikbaar. Daarom is dit door Vlot Solutions in de software opgelost dat bij een order van haarwerken voor Nedasco/Caresco de gevraagde gegevens automatisch in de declaratie gevuld worden.

Module Agenda

• Bij het maken van een nieuwe afspraak werd de maandag op de 1 na onderste regel van het kalendertje niet actief gezet. Dit is in deze versie opgelost.

Releaseinformatie versie 9.47.01

02-06-2016

Orthomatic/Elamatic

• De maximale leeftijd waarbij de voornaam van de klant wordt afgedrukt is instelbaar gemaakt bij voorkeuren>Algemeen>Voornaam klant tonen. Als niets is ingevuld, blijft deze grens 18 jaar.

Module Elastische kousen

• Bij het invoeren van een inkoopfactuur is een extra kolom Maatkaart zichtbaar gemaakt om het zoeken in de nog te verwerken inkoopfactuurregels te vergemakkelijken.
• In het scherm 'Ontvangst en distributie TEK' kan een afleverdatum worden gevuld. Deze afleverdatum uit dat scherm wordt overgenomen naar bijbehorende order als deze status 'Invoer niet gereed', 'Offerte afdrukken' of 'In behandeling' heeft.
• In het scherm 'Ontvangst en distributie TEK' wordt bij selectie Klantetiket en Adresetiket nu respectievelijk de Gegevenssticker en de Klantsticker met het adres van de klant afgedrukt.

Module Agenda

• De weergegeven tekst in het overzicht 'Dagbezetting in tijd' en 'Dagbezetting per week' kan nu ook ingesteld op Klant/Behandelaar, Klant/Locatie en Klant/Afspraaksoort.
• Via Voorkeuren > Algemeen is instelbaar welke dag van de week als eerste moet worden getoond in de agenda en in de kalender.
• De regelhoogte van de agenda is instelbaar gemaakt bij Voorkeuren > Agenda > Regelhoogte in overzichten. Bij waarde 0 is de weergave identiek gebleven.

Module COV

• Het is nu mogelijk om in de COV controle het geslacht te koppelen aan een titel. Via Voorkeuren > Communicatie services kunnen de voorkeurstitels ingesteld worden. Deze titels worden overgenomen bij het toevoegen van een nieuwe klant en bij het overnemen van klantgegevens bij een COV controle. Dit gebeurt uitsluitend als de titel nog leeg is, of als het geslacht gewijzigd is.

Module COP

• Bij de Controle Op Postcode werden sommige straatnamen omgezet naar hoofdletters. Dit is verbeterd.

Releaseinformatie versie 9.46.02

20-05-2016

Orthomatic/Elamatic

• Menzis wil bij aantrekhulpen de A-GPH1 gevuld zien met 000000 in de declaraties. Dit is door Vlot Solutions geprogrammeerd in de software. U hoeft hiervoor geen wijzigingen door te voeren.

Module Agenda

• De kalender in de agenda werkt nu beter met de pijltjestoetsen: De kalender springt automatisch naar een andere maand als een dag geselecteerd wordt in een andere maand.

Module Therapie

• Bij het factureren van behandelingen zijn de orderinstellingen op de instantie nu leidend. Als in de orderinstellingen ingesteld is dat een machtiging niet nodig is dan verschijnt het venster met de machtigingsstatus niet meer tijdens het factureren van de behandelingen.


Produmatic 9
• Klanten blijven nu alfabetisch gesorteerd in het zoekscherm tijdens zoekacties.

Releaseinformatie versie 9.46.01

06-05-2016

Orthomatic/Elamatic

• Menzis wil aantrekhulpen altijd als 1e levering zien in de declaraties. Dit is opgelost is door Vlot Solutions geprogrammeerd in de software. U hoeft hiervoor geen wijzigingen door te voeren.
• VGZ wil dat er in de declaraties van EK de leverancier en merknaam niet in de declaratie terecht komt. Dit is opgelost is door Vlot Solutions geprogrammeerd in de software. U hoeft hiervoor geen wijzigingen door te voeren.

• Het ophalen van retourinformatie bij gebruik van het digitaal declareren is verbeterd.
• Het is in deze versie mogelijk gemaakt om het filiaalfilter leeg te maken in het Overzicht declaraties.

• Het afdrukken van PDF bestanden met een tekengrootte van 125% of groter, kan vanaf deze versie van Orthomatic ook. Vul in de lokale instellingen het veld 'Schaalfactor PDF printen' met het aantal procent van de tekengrootte (125%).

Module Agenda

• In het venster Afspraakhistorie kan na opening van het venster meteen gescrollt worden.

• Het afdrukken van verzamelde agenda documenten is nu ook mogelijk met OpenOffice.

Cashmatic
• Gebruikers in Cashmatic met de module Meth_GebrGeg kunnen nu de betaalwijze op de gebruiker instellen, zodat deze de lokale instellingen van de betaalwijze overschrijft.

Cashmatic Touch
• In het scherm Beheer verkoopscherm werd de afwijkende prijs van een button onterecht op andere buttons getoond. Dit is in deze versie opgelost.

Produmatic 9
•Bij het verwijderen van capaciteit wordt er rekening gehouden met planningen waarop bezetting staat genoteerd. Deze bezetting wordt niet meer verwijderd.

Releaseinformatie versie 9.45.01

18-04-2016

Orthomatic/Elamatic

• Bij het maken van een klantenlijst of mailing voor herhalingsleveringen kunnen klanten uitgefilterd worden die een afspraak hebben in een opgegeven periode.

Digitaal declareren

• In het venster Inzien digitale declaraties (Klantenadministratie > Verzamelfacturen/Declaraties > Inzien digitale declaraties) zijn de kleuren van de declaratienummers aangepast.
-Niet digitaal gedeclareerd: zwart
-Digitaal gedeclareerd, maar nog niet (volledig) vergoed: blauw
-Digitaal gedeclareerd en volledig vergoed: groen

Module Agenda

• In deze versie wordt er in het venster Toevoegen/Wijzigen afspraak geen tekst meer door elkaar weergegeven.

Cashmatic Touch

• Het is nu (in Orthomatic en Cashmatic) mogelijk om per betaalwijze aan te geven of deze in de Touch-variant getoond moeten worden. Er kan gekozen worden voor
-Nee
-Ja
-Ja, maar alleen voor filiaal

Releaseinformatie versie 9.44.01

08-04-2016

Orthomatic/Elamatic

• Na het openen van een protocol werd onder bepaalde omstandigheden de medische indicatie op de klantenkaart niet meer getoond. Dit is nu opgelost.
• Bij het opvragen van de debiteurnummers van instanties zijn nu alle instantiekantoren weer te zien.
• Achmea heeft een invulinstructie rondgestuurd over de vermelding positie hulpmiddel in de declaratieregels.
De Vektis rubrieken 0425 en 0426 worden overeenkomstig gevuld. Dit is in de software ingericht, u hoeft hiervoor niets te doen.

Module Elastische kousen

• Bij de automatisch meldingen over TEK (rood uitroepteken rechts boven in het menu) worden de mededelingen nu gedetailleerder weergeven. Ook is het mogelijk om door dubbel te klikken op de melding een status-update aan te vragen bij de betreffende leverancier.

Module Controle op Postcode

• Bij de Controle Op Postcode worden de invoervelden nu niet meer leeggemaakt bij het invoeren van een postbus. Ook worden lange straatnamen niet meer omgezet in hoofdletters.

Cashmatic Touch

• Het is nu mogelijk om een prijs van 0,05 cent in te voeren met de buttons. Ook worden retour-leveringen negatief weergegeven.
• Er kan nu ook een standaardklant worden ingesteld voor Cashmatic Touch.

Releaseinformatie versie 9.43.02

21-03-2016

Orthomatic/Elamatic

• Het is nu mogelijk om per gebruiker in te stellen hoeveel etiketten standaard worden afgedrukt. Deze instelling is te vinden via Menu>Voorkeuren>Etiketten.

• Op de verzamelfactuur kan het BTW nummer van het betreffende instantiekantoor afgedrukt.

• Prikbord documenten op klant zijn weer gekleurd, zoals het voorheen ook was.

Module Inkoop en Voorraad

• Bij een Voorraad-opname met de Scanpal is de herkenning van de barcode ongevoelig gemaakt voor hoofd- en kleine letters.


Cashmatic

• In het Verkoopscherm is het mogelijk gemaakt om de datum van de verkoop aan te passen. De datum van betaling is in het betaalscherm eventueel verder aan te passen. Cashmatic-Touch: In het betaalscherm is het mogelijk gemaakt om de datum van de verkoop en betaling aan te passen.Cashmatic Touch

• Een artikel kan nu retour genomen ongeacht de handelingsvolgorde artikelselectie en retourknop.


Documatic

• Als op het leestbeschrijvingenblok / supplementenblok getallen met 1 cijfer achter de komma worden ingevoerd, dan worden deze ook op de afdruk geprint met 1 cijfer achter de komma.

Releaseinformatie versie 9.43.01

07-03-2016

Orthomatic/Elamatic

• In deze versie is een oplossing gemaakt voor het kunnen instellen van een speciale prijs voor een vervolglevering aan 'bestaande cliënten' (nieuw Achmea contract voor OSA). Deze functionaliteit is via Stamgegevens -> Instanties voor een specifieke instantie aan te zetten met de instelling 'Prijsbepaling volgens ACHMEA stuurtabel'.


Vervolgens moet er aan het samengesteld artikel een productgroep gekoppeld worden (Stamgegevens -> Artikelen -> Samengestelde artikelen).

Deze productgroepen zijn op deze plaats te beheren/toe te voegen: Stamgegevens -> Artikelen -> Productgroepen OS. Dit is bijvoorbeeld productgroep OSA.
Het koppelen van productgroepen is noodzakelijk omdat het mogelijk is dat er meerdere samengestelde artikelen voor bijvoorbeeld OSA gebruikt worden.

Op de 'Prijslijst per instantie' (Stamgegevens -> Artikelen -> Prijslijst per instantie) kan er per post een aparte prijs ingesteld worden voor 'Prijs vervolglevering nieuwe cliënt'.

Het bedrag wat ingesteld is bij 'Prijs vervolglevering nieuwe cliënt' wordt gebruikt als:
- Een order geadresseerd is aan een instantie waarbij de instelling 'Prijsbepaling volgens ACHMEA stuurtabel' aan staat.
- Op de order een samengesteld artikel ingesteld is die gekoppeld is aan een productgroep.
- Op de 'Prijslijst per instantie' op de gekozen post een bedrag ingesteld is bij 'vervolglevering nieuwe cliënt'.
- De klant geen orders heeft voor 01-01-2016 met een samengesteld artikel gekoppeld aan dezelfde productgroep.

Over deze functionaliteit wordt u nog nader geïnformeerd in een separaat schrijven.

• Er zijn 3 achtergrond kleuren toegevoegd. Dit is in te stellen via Voorkeuren > Lokale instellingen. Hier kunt u kiezen voor Achtergrondkleur: Wit, Lichtgrijs of Grijs. Hierna dient de software opnieuw gestart te worden voordat de gekozen kleur zichtbaar is.

• Bij het inlezen van meerdere retourbestanden zonder tussendoor het venster te sluiten kon in de laatste versie onterecht de melding verschijnen dat het gedeclareerde bedrag niet overeenkomt met het bedrag in Orthomatic. Dit is nu opgelost.

Module Controle Op Postcode

• In deze versie is de nieuwe versie van de Controle Op Postcode opgenomen. Hierdoor is het weer mogelijk om gebruik te maken van de Controle Op Postcode. Tevens worden lange straatnamen ook correct afgekort.

Module Therapie

• Bij gebruik van de therapiemodule is er nieuwe functionaliteit toegevoegd om per type behandelsessie de facturatie uit te voeren.

Module Agenda

• De lokale en algemene instellingen van de agenda kunnen apart van elkaar geblokkeerd worden in de beveiligingsstructuur.

Module Onderhoud stamgegevens

• Het is mogelijk gemaakt om instantiekantoren samen te voegen als deze dezelfde debiteurnummers hebben.

Cashmatic

• Het is mogelijk om op de kassabon een watermerk af te drukken. Dit heeft dezelfde werking als bij de factuur en offerte.

Cashmatic Touch

• Op het moment dat een artikel wordt geretourneerd wat gekenmerkt is als voorraadartikel dan krijgt u de vraag of dit artikel opnieuw moet worden opgenomen in de voorraad.
• Het is mogelijk gemaakt om een groep toe te voegen met een lengte tot 50 tekens.
• Bij het afronden van een verkoop kan nu direct op de knop 'Verkoop afronden' geklikt worden in plaats van eerst de betaling te bevestigen met ENTER.

Produmatic 9

• In deze versie kan de achtergrondkleur worden aangepast via voorkeuren > Instellingen > INI kan de kleur aangegeven worden. Deze is dan direct zichtbaar.

Klantenportaal

• De weergave van de afspraakvoorstellen is aangepast.

Releaseinformatie versie 9.41.01

11-02-2016

Orthomatic/Elamatic

• Wanneer in de prijslijst per instantie een post met een letter staat, bijv. post 16A dan kon het voorkomen dat in de database 16a kwam te staan, dus met een kleine letter. Dit had te maken met de import van de prijslijsten voor schoenmakerij. In deze versie is de import aangepast, zodat er altijd hoofdletters in de database terecht komen.

Module TEK

• In het overzicht bestellingen is het verversen van het nieuwe tabblad Af te handelen verbeterd.

• Bij ontvangst van een digitale verzendbevestiging van een TEK-leverancier kan met behulp van een zogenaamde Track&Trace URL de zending gevolgd worden. Dit is beschikbaar gemaakt in het overzicht bestellingen op de tabbladen In bestelling, Af te handelen en Geleverd. Ook kan op deze tabbladen gezien worden op welk datum de artikelen verzonden zijn door de leverancier. Verder verschijnt er een melding in het overzicht automatische meldingen TEK als er nog af te handelen bestellingen zijn.

• In deze versie is het mogelijk om automatisch de digitale bestellingen te verzenden. Via Voorkeuren > Digitaal bestellen is aan te geven op welke tijdstippen van de dag er moet worden besteld, en hoe oud een bestelling minimaal moet zijn om besteld te worden. Ook kan hier aangegeven worden voor welke leveranciers dit automatisch bestellen geldt.
Ongeveer 2 minuten voordat er besteld gaat worden krijgt de gebruiker een melding in de toolbar die aangeeft dat er binnen een x aantal seconden besteld gaat worden. Het aantal seconden telt dan af. Zodra de teller op 0 staat wordt er besteld. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat bestellingen niet pas aan het einde van de dag bij de fabrikant binnenkomen, omdat dan pas handmatig besteld wordt. Fabrikanten ontvangen bestellingen liever gespreid over de dag.

Module Agenda i.c.m. module ANS

• Bij het wijzigen van een afspraak gebeurt de communicatie met ANS (Module Afspraak Notificatie Systeem) nu meer op de achtergrond, zodat het agendascherm niet meer flikkert, wat in bepaalde gevallen kon voorkomen.

Module Therapie

• Wanneer van behandelingen orders/facturen gemaakt worden (zowel via Behandelsessie > Maak order/factuur als via Overigen > Therapie > Bulkfacturatie) dan krijgen de orders als afleverdatum de meest recente behandeldatum van die behandelsessie.

Cashmatic Touch

• Als een factuur via de kassa wordt betaald en er worden ook artikelen bij afgerekend dan wordt dit nu goed verwerkt.

• In de knop Klant wordt nu ook de gekozen klant getoond.

Releaseinformatie versie 9.40.01

28-01-2016

Orthomatic/Elamatic

• Bij het maken van een mailing kan er nu ook gefilterd worden op de aanmeetlocatie van de order.

Module Voorraad TEK

• Het bestellen van een kous uit voorraad vanaf een maatkaart zorgt nu ook voor een voorraadmutatie van het type 'Afgegeven' op het bestelde artikel.

Module Haarwerken

• Wanneer 1 artikel van een 'op zicht-bestelling' meerdere keren voorkomt op een inkooporder is het nu mogelijk om deze artikelen afzonderlijk retour te sturen.

Module Agenda

• Bij het toevoegen van een afspraak in de agenda wordt de radiobutton 'Mailen' rood gekleurd wanneer er geen (of een ongeldig) mail-adres gevuld is op de klantenkaart.

Cashmatic

• Bij het toevoegen van een ladetransactie zijn de verkopers in de dropdown alfabetisch gesorteerd.

Cashmatic Touch

• Bij een mislukte pinbetaling wordt de factuur niet meer onterecht op betaald gezet.


Releaseinformatie versie 9.39.01

11-01-2016

Orthomatic/Elamatic

• Bij het toevoegen van posten op een order met behulp van recepturen kan er door middel van een voorkeursinstelling worden gekozen om de volgorde van het receptuur aan te houden. Deze voorkeursinstelling is te vinden bij Voorkeuren > Opties order/factuur > tabblad Overige instellingen. Hier is onderin in het scherm een optie toegevoegd 'Receptvolgorde aanhouden op order'.

• Het inlezen van het retourbestand is aangepast. De te verwachte bedragen worden nu op de juiste manier zichtbaar bij de facturen. Ook worden op het juiste moment de juiste foutmeldingen gegeven.

• Bij het afdrukken van alleen een kopie-factuur wordt (indien actief) slechts 1 keer het scherm bekijken/afdrukken getoond.

• Op de BTW-aangiftelijst (Overigen > Lijsten > BTW aangifte) zijn generaal totalen toegevoegd.

Module TEK

• Vanuit het scherm Bestelling kousen > Ontvangst bestellingen kan een melding verschijnen dat een order binnen de herhalingstermijn afgeleverd wordt. Vanuit die melding is het nu mogelijk om direct naar de order te gaan.

Module Agenda

• Het scherm met de afspraken dat geopend wordt vanuit de klant kan nu ook van grootte en plaats gewijzigd worden. Deze instellingen blijven behouden na het afsluiten van Orthomatic/Elamatic.

Documatic

• Dossiertemplates: Bij het toevoegen van een een postenblok met een behulp van een template iin een dossier worden nu de prijzen van de betreffende verzekeraar van de klant overgenomen.

Cashmatic Touch

• Bij het verplaatsen van een button naar een ander scherm tijdens het bijwerken van de lay-out van het verkoopscherm wordt er gecontroleerd of er wel ruimte over is. Als dit niet zo is volgt er een foutmelding.


Releaseinformatie versie 9.38.01

29-12-2015

Orthomatic/Elamatic

Module TEK

• In deze versie is gemaakt dat bij Menzis voor afleveringen in 2016 in de TEK-declaraties de GPH-code van de aanmeetvergoeding gevuld wordt met '040606091515'. Dit betreft een geprogrammeerd issue. Er hoeft hiervoor niets in de software ingesteld te worden.

Releaseinformatie versie 9.37.01

15-12-2015

Orthomatic/Elamatic

• Bij het maken van een baliefactuur wordt het filiaal voorgevuld op het moment dat er maar 1 filiaal aanwezig is.

Module Therapie

• Zorgprofielen kunnen nu ook aan standaard behandelsessies worden gekoppeld op het moment dat een instantie is gekozen.

Module TEK

• In het Overzicht kous bestellingen kan nu ook worden gefilterd op ordernummer van de leverancier.

Documatic

• Bij het afsluiten van een dossier verschijnt geen foutmelding meer als je naar een ander dossier gaat.

Releaseinformatie versie 9.36.01

27-11-2015

Orthomatic/Elamatic

• Op de maatkaart zijn de behandelaars die niet selecteerbaar zijn, niet meer zichtbaar.

• Bij het afdrukken van een orderlijst met daarop de nog te factureren orders worden voortaan de negatieve orders onderdrukt.

Produmatic 9

• Bij het aanvullen van planningen verschijnt nu niet meer een 'Duplicate Key' error.

Cashmatic Touch

• Na het afronden of annuleren van een verkoop wordt er weer terug gegaan naar het startvenster.

 

Releaseinformatie versie 9.35.01

13-11-2015

Orthomatic/Elamatic

• Door middel van een voorkeursinstelling (Voorkeuren > Klantenkaartinvoer > Prikbord bestanden altijd kopiëren) is de mogelijkheid gemaakt dat prikbord-bestanden standaard naar de vlotsyst.dta\docs kunnen worden gekopieerd. Hierdoor is het document door iedereen die Orthomatic/Elamatic gebruikt te openen.

• Voor gebruikers van het TEK-assortiment is functionaliteit gemaakt dat in Orthomatic en Elamatic een melding wordt gegeven wanneer bij een fabrikant een nieuw assortiment beschikbaar is of als er nog onbeantwoorde vragen zijn.
Dit wordt getoond door middel van een rood uitroepteken in de rechterbovenhoek van de software. Daar kan op geklikt worden, waarna een venster opent met daarin de automatische meldingen.
Op de regels ‘Er is een nieuw assortiment beschikbaar’ en ‘Er zijn nog onbeantwoorde vragen’ kan dubbelgeklikt worden, waarna er direct naar Importeren TEK Assortiment of Overzicht bestellingen (tabblad Vragen) gegaan wordt.
Dit venster kan leeggemaakt worden door middel van de knop Legen, of ververst worden door middel van de knop Verversen.

Deze functionaliteit staat standaard aan voor alle fabrikanten. Eventueel is dit uit te schakelen door bij de leverancier (via Stamgegevens > Leveranciers) op het 2e scherm het vinkje bij ‘Automatische meldingen’ uit te zetten.

Module TEK Voorraad

• De inkoopprijs van de TEK die op voorraad staan wordt nu ook aangepast indien dit in het assortiment gewijzigd is.

Produmatic 9

• Negatieve waarden in de Beschikbaarheid zouden niet meer voor moeten komen.

• Iin de voorkeuren kan worden ingesteld of bij het afboeken van een bewerking resterende bezetting moet worden vrijgegeven.

 

Releaseinformatie versie 9.34.01

30-10-2015

Orthomatic/Elamatic

Module COV Batch

• Verschillen uit de COV batch controle kunnen nu direct worden overgenomen op de klantenkaart. Dit is beschikbaar gemaakt voor de velden Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam, BSN, Geslacht.

Module Agenda

• Afspraken die zijn toegevoegd met de functie zoek tijd worden niet meer op andere tijden getoond in het overzicht Dagbezetting in tijd.

Module TEK Voorraad

• Het uit assortiment gaan van een TEK is aangepast zodat deze eerst als uitlopend wordt gemarkeerd indien die TEK nog ergens op voorraad is. Pas nadat de voorraad op is wordt de TEK in Orthomatic uit assortiment genomen.
• Elastische kousen die gekenmerkt zijn als Uitlopend zijn niet meer te bestellen via een maatkaart of als voorraadbestelling.
• Elastische kousen die zijn gemarkeerd als uitlopend worden uit assortiment genomen zodra de voorraad van de betreffende TEK op is.

Cashmatic Touch

• 
Bij het bepalen van de korting bij een verkoop wordt nu ook de klantsoort betrokken na het scannen van een klantenpas.

Documatic

• 
De evaluatie van de dossierketting is aangepast zodat deze beter verloopt.

Producmatic 9

• 
Er is de mogelijkheid gemaakt om bij Agenda voorkeuren of de Produmatic 9 voorkeuren bij bewerkingen met planoptie 'vast aflevermoment' een standaard afspraaksoort te koppelen
• Bij het koppelen van een afspraak aan een productiebewerking komt geen foutmelding meer over een ongeldige datum.

Releaseinformatie versie 9.33.02

16-10-2015

Orthomatic/Elamatic

• Bij het verwerken van retourinformatie werd de declaratieopmerking niet goed opgeslagen bij de daarbij horende factuur. Dit is in deze versie opgelost.

Module klantcontacten

• Bij het opnieuw openen van het venster 'selectie afdruk klantcontacten' worden de filteropties die voor de voorgaande lijst zijn gebruikt niet meer opnieuw getoond.

Module Farmacie-declaratie

• In deze versie worden AP304 versie 8.0 declaraties aangemaakt voor compressie en verbandmiddelen.

Module Dagtarieffacturatie

• Bij dagfacturatie werd niet in alle gevallen een volledig kwartaal gedeclareerd indien er in het voorgaand kwartaal wel een aflevering was. Dit is in deze versie aangepast.

Produmatic 9

• Het is nu mogelijk om routings bij het toevoegen van een productieplanning te filteren op filiaal. Hiervoor kunt u in de voorkeuren->instellingen een optie aanvinken die default uitstaat.

• Het berekenen van achterstand bij het opstarten is vanaf deze versie uit te schakelen via voorkeuren. Let op: als u dit uitschakelt dan heeft dit invloed op de actualiteit van de planning status. Indien u dit uitschakelt kunt u middels een geplande taak het berekenen van achterstand automatisch laten plaatsvinden. Hiervoor dient u parameter \achterstand op te nemen in uw snelkoppeling.

Releaseinformatie versie 9.32.01

18-09-2015

Orthomatic/Elamatic

• TEK Assortiment: Er is een aanpassing doorgevoerd in het Assortiment, zodat alleen actieve kwaliteiten, kleuren en andere kousgegevens zichtbaar zijn.

• Module COV Batch: De resultaten van de COV Batch zijn in deze versie verduidelijkt.

• Module Therapie: In het scherm 'Overzicht behandelsessie' zijn diverse filtermogelijkheden toegevoegd.
- de gesloten en afgewezen/ingetrokken behandelsessies kunnen onderdrukt worden
- de getoonde lijst kan gefilterd worden op behandeltype.

De default instellingen zijn:
- In de totaallijst worden alleen actieve behandesessies getoond
- In de lijst van één klant worden wel alle behandelsessies getoond waarbij de gesloten en afgewezen/ingetrokken behandesessies uitgegrijst zijn
- Zonder selectie van een behandeltype, wordt alles getoond

Releaseinformatie versie 9.31.01

09-09-2015

Orthomatic/Elamatic

• Afbeeldingen die worden toegevoegd op een klantenkaart worden nu automatisch gekopieerd naar de map 'vlotsyst.dta\bitmaps'. 


Shoematic

In het scherm: "Ontvangst inkoop/aanvulorder" is een button toegevoegd. Door op deze button te klikken worden alle aantallen van de inkooporder ingevuld als ontvangen. U kunt de knop(2 blauwe vinkjes) vinden onder het datumveld 'Ontvangen op'.

Cashmatic-Touch

 Het mogelijk gemaakt om klantenpassen af te drukken. Deze klantenpassen kunnen o.a. worden gebruikt voor het geven van kortingen aan klantenpashouders. De klantenpassen zijn te gebruiken i.c.m. CashMatic en CashMatic-Touch. Indien u gebruik wenst te maken van deze functionaliteit dient u contact op te nemen met onze support afdeling, zodat we de lay-out voor u kunnen inrichten.

Aanmetersportaal

Functionaliteit 'Wachtwoord vergeten' is toegevoegd.

Releaseinformatie versie 9.30.01

21-08-2015

Orthomatic/Elamatic

• Bij het factureren van een order met machtigingsstatus: 'Er komt nog een machtiging' verschijnt er nu een weer melding zodat de machtigingsgegevens aangepast kunnen worden.

• In deze versie is gemaakt dat de A-GPH1 gevuld wordt met 011205 indien het gaat om een voetprothese voor Achmea (budget Partiele voetamputatie prothesen).

• Bij het genereren van PDF documenten is het nu mogelijk om een achtergrond (overlay/watermark) toe te voegen. Hierdoor kan er briefpapier worden gesimuleerd. Hiervoor dient u de volgende stappen uit te voeren:
1. Via uw drukker kunt u een digitale versie van het briefpapier ontvangen. Dit moet a4 formaat zijn.
2. In Orthomatic kunt u per filiaal of administratie het briefpapier/watermark koppelen.
3. Via stamgegevens > afdrukbeheer > afdrukdefinities kunt u bij het gewenste document aangeven of het watermerk moet worden gebruikt.
Note: Let op dat de afbeelding die u gebruikt een maximale bitdiepte heeft van 24 bits. U kunt dit controleren bij 'Eigenschappen > Details' van uw afbeelding.

Module Haarwerken

• In deze versie is een probleem opgelost in het uitgebreide klantenscherm (haarwerkersscherm). Dit scherm kon vastlopen wanneer er orders met ordernummer 0 in de database stonden in combinatie met klanten zonder orders.

Module Therapie

• In het overzicht behandelsessies is het filiaal nu direct zichtbaar.

Protocoller

• In het haarwerkprotocol is de medische indicatie Chemobehandeling toegevoegd.

Produmatic 9

• Wanneer vanuit Orthomatic naar Produmatic Light gegaan wordt, en deze staat al open, dan kon het voorkomen dat er geen planningen getoond werden. Dat is in deze versie opgelost.

Releaseinformatie versie 9.29.01

11-08-2015

Orthomatic/Elamatic

• In deze versie is het mogelijk om In de calculatievoorwaarden van een samengesteld artikel met nieuwe variabelen te rekenen namelijk: Herhaling, Reserve of Garantie. Als voorwaarde kan dan gebruikt worden:
Herhaling='Ja'
Herhaling='Nee'
Reserve='Ja'
Reserve='Nee'
Garantie='Ja'
Garantie='Nee'

• In deze versie wordt in de order, bij het handmatig aanpassen van een 0-bedrag naar een bedrag waar volgens de calculatie-regels een arrangement- of jaartarief bij hoort, de melding gegeven dat het door u gekozen bedrag wel gebruikt wordt in combinatie met Arrangement of Jaartarief, en of dit overgenomen moet worden op de orderregel.

Module Agenda

• Bij het wijzigen van een automatische afspraak zijn verschillende verbeteringen gedaan in de tab: Automatische afspraak.

Module COV

• Indien geregistreerde klanten zijn overleden, geeft de COV-controle nu ook de einddatum van de verzekering weer.

Module Relaties

• Op de klantenkaart is nu dmv een vinkje zichtbaar of er een relatie gekoppeld is aan de klant.

Prestatiemanager

• In het standaardscript van het data-rapport zijn aan de tabellen Inschrijving, Order en Factuur de rubrieken debiteurnummer en uzovicode toegevoegd.

Releaseinformatie versie 9.28.01

13-07-2015

Orthomatic/Elamatic

• In prikborddocumenten zijnde volgende template-variabelen beschikbaar gemaakt:
[Order:Datum aanmetenl] formaat dd-mm-jjjj
[Order:Garantie] vulling Ja/Nee
[Klant:Behandelaar email]
[Order:Behandelaar email]
[Afspraak:Behandelaar email]
[Behandeling:Behandelaar email]
[Relatie:Behandelaar email]

Module TEK

• In deze versie is het mogelijk om voor Juzo en Varodem een retour-formulier af te drukken vanaf de maatkaart via Maatkaart > Retourformulier. Dit formulier kunt u dan bijvoegen bij de kousen die retour gestuurd worden naar Juzo of Varodem. De gegevens van de maatkaart worden dan voorgevuld in dit formulier.
Kopieer hiervoor de bestanden RMA_LEV11.doc, .docx, .odt en RMA_LEV12doc, .docx, .odt  uit de Orthomat.win\templates.tmp naar de vlotsyst.dta\templates.

Module Therapie

• Het is nu mogelijk om vanaf het scherm Overzicht Behandelsessie direct de klantenkaart te openen via het menu of met de sneltoets: CTRL+K.

Releaseinformatie versie 9.27.01

26-06-2015

Orthomatic/Elamatic

Module Agenda icm Afspraakstatussen

• In deze versie is gemaakt dat bij het gebruik van de knoppen waarmee de afspraakstatus gewijzigd kan worden ook een entry in het logboek terecht komt.

Module Inkijk

• In deze versie is een aanpassing gemaakt zodat ook in de inkijk-versie van Orthomatic de functie Herhalingsleveringen (Ctrl-E) vanaf de klantenkaart beschikbaar is.


Documatic

• In Documatic is in het scherm voor 'Dossier Uitbreiden' een aanpassing gedaan zodat alle opties goed zichtbaar zijn.

Releaseinformatie versie 9.26.01

15-06-2015

Orthomatic/Elamatic

Module Therapie

• In deze versie is een aanpassing gemaakt, zodat bij VGZ en Menzis voor podologie rubriek 0421 in de declaratie gevuld wordt met 000.

Module Dagtarieven

• Bij een dagtariefdeclaratie van het soort levering kon het voorkomen dat er meer dan 92 dagen in het declaratiebestand werd opgenomen. Hierop werd de declaratie vervolgens afgewezen. In deze versie is dit aangepast door het aantal dagen te bepalen aan de hand van de levertermijnen dit te vermenigvuldigen met het aantal dagen in een week.


Produmatic 9

• Bij het aanmaken van een incorrecte planning werd de naam van de routing niet meer gevuld. Dit is in deze versie opgelost.

Releaseinformatie versie 9.25.01

6-02-2015

Orthomatic/Elamatic

• Bij het verzenden van een afspraakbevestiging wordt Outlook weer automatisch geopend.

• EK bestellen: In het overzicht bestellingen (via 'klantenadministratie > bestelling kousen > bestellingen') is het nu mogelijk om te zoeken op Ordernummer leverancier.

Module agenda

• Op de schermen met maandkalender is het is nu mogelijk om ook op de dagen voor en na de huidige maand te klikken. Tegelijk verspringt de getoonde maand naar de nieuw geselecteerde maand.

Shoematic

• In het scherm Voorraadopname is een extra keuzevinkje gemaakt bij het op nul zetten van niet gescande artikelen. Hiermee wordt in het geselecteerde magazijn de geregistreerde voorraad van ALLE modellen gewist.

Releaseinformatie versie 9.24.01

18-05-2015

Orthomatic/Elamatic

• Declaratiestandaard LH307: In deze versie is geregeld dat voor VGZ bij gebruik van het budget 'hand/polsorthese siliconen' automatisch AGPH1code 011204 in de declaratie terecht komt. Dit betreft een geprogrammeerd issue. Er hoeft hiervoor niets in de software ingesteld te worden.

• Elastische kousen: In deze versie is aangepast dat bij VGZ voor het tarief van 172,- voor klasse 3 beenkousen bij bepaalde indicaties automatisch A-GPH2 gevuld wordt met het kenmerkt Maatwerk (010001) ook al wordt er confectie geleverd. Dit betreft een geprogrammeerd issue. Er hoeft hiervoor niets in de software ingesteld te worden.


Module Therapie

• In deze versie is het mogelijk gemaakt om per samengesteld artikel voor de Paramedische declaratiestandaar (PM304) een afwijkende agb- en praktijkcode in te stellen bij de declaratie-instellingen per instantiekantoor.

Releaseinformatie versie 9.23.01

1-05-2015

Orthomatic/Elamatic

• In deze versie verschijnt er een foutmelding wanneer vanaf de klantenkaart/order/factuur etc. een mailfunctie gestart wordt, maar Outlook niet gestart kan worden. In voorgaande versies verscheen er een ook een foutmelding, maar daarin was de oorzaak van het probleem niet omschreven, en daarna werd Orthomatic afgesloten.

• In deze versie is een probleem opgelost dat na het annuleren van een order die vanaf een maatkaart gemaakt wordt geen foutmelding meer verschijnt.


Module Therapie

• Module Therapie: In deze versie kan weer gezocht worden op het nummer van de behandelsessie.

Aanmetersportaal

• Bij het uitvoeren van de COV-controle in het Aanmetersportaal is het nu ook mogelijk om alle gegevens over te nemen vanuit de COV-controle. Hiervoor is een knop gemaakt die staat aangegeven met '<<'.
Ook is het mogelijk om zónder de COV handmatig de gegevens zoals inschrijving, geboortedatum, BSN en geslacht te wijzigen.
LET OP!! Hiervoor dient wel deze versie van Orthomatic (9.23.01) geïnstalleerd te worden, omdat anders de verwerking van de wijzigingen in het aanmetersportaal niet goed gaat.

Cashmatic

• In deze versie is een aanpassing gemaakt in Cashmatic, zodat een privé-geadresseerde order die in Cashmatic geopend wordt, ook privé geadresseerde kassabon/factuur kan krijgen. In voorgaande versies was dat niet mogelijk.

Produmatic 9

• Bij het aanmaken of aanvullen van een productieplanning werden ook meldingen weergegeven van taken die al zijn afgeboekt. In deze versie is dit opgelost en worden er alleen meldingen weergegeven van taken die nog niet zijn afgeboekt.

Releaseinformatie versie 9.22.03

3-04-2015

Produmatic 9

• Vanaf deze versie krijgt u als klant bij het aanmaken, aanvullen of wijzigen van een productieplanning of productiebewerking een melding als er fouten optreden met het inplannen. U kun dan wijzigingen doorvoeren en het nogmaals proberen of de planning toch opslaan zonder de fouten op te lossen. Dit is oplossing 3 uit de email die u op 6 februari van ons hebt ontvangen.

Releaseinformatie versie 9.22.02

23-03-2015

Orthomatic en Elamatic

• De klantopmerking wordt nu volledig in het prikbord-document gezet bij gebruik van de template-variable [Klant:Opmerking]

• In navolging van de wijziging in rubriek 427 wil CZ dat bij het arrangement en jaartarief ook rubriek 426 wordt gevuld met een 1. In deze versie van de software is deze configuratie mogelijk gemaakt. Dit is in de software op de volgende manier in te stellen:

Ga naar Stamgegevens > Instanties. Selecteer instantie CZ, en klik dubbel op een instantiekantoor. Kies voor het tabblad Declaratie-instellingen. Vervolgens klikt u bij de declaratie-instelling
Hulpmiddelen: Hoeveelheid afgeleverd bij tarief dubbel op de regel Instelling voor sam. artikel toevoegen, en kies daarna voor EK. In het scherm wat nu verschijn vult u een 1 in bij 'Arrangementarief’ én bij ‘Jaartarief’ onder het kopje 'In aangegeven aflevereenheid' (Rubriek 426).
Indien u hierna de declaratie maakt wordt rubriek 426 gevuld met 00001. Deze instelling geldt voor alle instantiekantoren van CZ. U kunt daarom de declaratie-instelling Hulpmiddelen: Hoeveelheid afgeleverd bij tarief kopiëren naar de overige kantoren van CZ, als dit van toepassing is.

Releaseinformatie versie 9.22.01

6-03-2015

Orthomatic en Elamatic

• Het was in de voorgaande versie niet mogelijk om het volgartikel, dat aan sommige budgetten is gekoppeld, van de order te verwijderen. Dit is in deze versie opgelost.

Protocoller:

• Het probleem met tekstvelden die foutief zichtbaar zijn is in deze versie verholpen.

Aanmetersportaal:

• Het laden van de data na het wisselen tussen tabbladen in het aanmetersportaal is in deze versie sneller gemaakt.

• Op de historie-tab staat nu de protocolselectie weer geopend in plaats van de maatkaartgegevens.

• In deze versie zijn de foutmeldingen en het ontbreken of onjuist invullen van gegevens van de COV-controle opgelost.

Releaseinformatie versie 9.21.02

20-02-2015

Orthomatic en Elamatic

Module Agenda:

• De kolombreedtes in het Overzicht afspraken van de agenda zijn instelbaar gemaakt.

• De problemen met de weergave van de klantnaam in de agenda indien deze op de klantenkaart is aangepast zijn in deze versie opgelost.

Module Dagtarieven:

• Bij het maken van declaraties voor dagtarieven volgens declaratiestandaard LH307 kon het voorkomen dat de begin- en einddatum in de prestatieregels afwijkend waren. Dit is in deze versie opgelost.

Releaseinformatie versie 9.21.01

16-02-2015

Orthomatic en Elamatic


• Achmea hanteert in haar nieuwe contracten een jaartarief voor beenkousen. Als dit tarief van toepassing is moet rubriek 427 in de declaratie gevuld worden met 1 stuks. In deze versie kan dit ingesteld worden. Dit kunt u vinden onder Stamgegevens > Instanties. Selecteer instantie Achmea, en klik dubbel op een instantiekantoor. Kies voor het tabblad Declaratie-instellingen. Vervolgens kan bij de declaratie-instelling 'Aantal stuks bij tarief" het aantal op 1 ingesteld worden voor het samengesteld artikel EK.

Indien u hierna de declaratie maakt wordt rubriek 427 gevuld met 00001. Dit geldt voor alle instantiekantoren van Achmea. U kunt daarom de declaratie-instelling kopiëren naar de overige kantoren van Achmea.

• Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een creditnota de factuurdatum van deze nota te wijzigen.

• Bij het toevoegen van prikbord documenten is het vanaf deze versie weer mogelijk om deze direct te kopiëren naar de documentenmap door de optie "Kopieer bestand naar documentenmap" aan te vinken.

Module Agenda:

• In deze versie is het weer mogelijk om vanaf een klantenkaart de eerstvolgende afspraak in de agenda te openen.

• Bij het toevoegen van een nieuwe klant tijdens het aanmaken van een afspraak is het nu mogelijk om direct een afspraakbevestiging aan te maken. Dit was voorheen alleen mogelijk bij het selecteren van een bestaande klant.

Module Podotherapie/Pedicure:

• Via Voorkeuren > Therapie kan het vinkje 'Instantie overnemen op behandelsessie' aan of uit gevinkt worden. Hiermee wordt de instantie op een behandelsessie wel of niet automatisch gevuld.

Produmatic 9

• Bij het afdrukdefinitiescherm is de breedte van de kolom voor de printer opgerekt.

Releaseinformatie versie 9.20.01

28-1-2015

Orthomatic en Elamatic

Digitaal bestellen TEK:

• In deze versie wordt in het tabblad Vragen van het venster "Overzicht bestellingen" in de tooltip van de vraag nu de juiste vraag getoond.

Module Agenda:

• Het inplannen van pauzes/afspraken voor meerdere behandelaars kan vanaf nu in de agenda op de volgende manier: - Ga naar Klantenadministratie > Automatische afspraak en voeg hier herhaalde afspraak/pauze toe voor 1 behandelaar. - Wijzig daarna de 1e afspraak en selecteer hier meerdere behandelaars. - Kies vervolgens op het 2e tab Automatische afspraak: Wijzig ook andere afspraken. - Klik dan op OK om de afspraakwijziging op te slaan.

Module Podotherapie/Pedicure:

• De behandelaar van de behandelsessie wordt nu automatisch meegenomen op de order. U kunt de behandelaar wijzigen door het dropdown menu te gebruiken in het scherm: Maak order/factuur (Klantenadministratie > Behandelsessies > Behandelsessie)

Module Zorgprotocol:

• Vanuit het overzicht Protocollen (Klantenadministratie > Protocollen) is het nu mogelijk om met de sneltoets CTRL+K direct naar de klant van het geselecteerde protocol te gaan.

Shoematic

• In deze versie is een aanpassing gedaan aan de kortingsacties. Wanneer het artikel verkocht wordt in Cashmatic, Orthomatic of Shoematic zelf, en er wordt gebruik gemaakt van een Samengesteld artikel, dan wordt nu het correcte (= kortings) bedrag gebruikt.