Orthopedische Schoenmakerij

Orthopedische schoenmakerij

Mede door de uitgebreide calculatie mogelijkheden is onze software zeer geschikt voor de orthopedische schoenmakerij. De calculaties worden vastgelegd in zgn. samengestelde artikelen. Voor de orthopedische schoenmakerij zijn standaard de calculaties opgenomen voor OSA en OSB. Hierin kunnen alle afspraken over details van de prijsberekening worden vastgelegd. Hierbij is te denken aan opslag over inkoop, aftrek aanvullende verzekering, eigen bijdrage, OFOM regeling, etc. Per bedrag of tarief kan duidelijk worden gemaakt, middels een voorwaarde, onder welke omstandigheid deze geldt. In de voorwaarde kunnen zaken worden opgenomen als de verzekering van de klant, de leeftijd, het verzekeringstype, etc.

Aanmaken order
Het aanmaken van een order kan direct vanaf de klantenkaart. Bij het aanmaken worden enkele basisgegevens direct overgenomen en kan direct vervolgd worden met het op de order zetten van de juiste artikelen. Van de artikelen is een basis prijslijst gedefinieerd, maar het is eveneens mogelijk een prijslijst per zorgverzekeraar te definiëren. Doordat bij de klant de verzekering is vastgelegd, selecteert Orthomatic automatisch het artikel van de juiste prijslijst.
Vervolgens wordt aangegeven welke calculatie gebruikt moet worden en worden de juiste bedragen en tarieven toegepast aan de hand van de voorwaarden van deze calculatie.

Machtiging en facturatie
Doordat alle gegevens correct en overzichtelijk op de order vastgelegd zijn, is het voor Orthomatic eenvoudig om een machtigingsaanvraag samen te stellen. Het verloop van de machtigingsaanvraag en de gegevens hiervan worden eveneens vastgelegd op de order.
Als de machtigingsgegevens bekend zijn kan de order gefactureerd worden. Aan de hand van de calculatie is Orthomatic zelf in staat het onderscheid te maken tussen de hoofdfactuur en de eigen bijdrage factuur.

Elektronisch declareren
Middels de module elektronisch declareren is het mogelijk de aangemaakte factureren digitaal te declareren naar een zorgverzekeraar (via Vecozo). De declaratie wordt volledig automatisch samengesteld wanneer dit gewenst is en kan automatisch verzonden worden naar Vecozo. De declaratie voldoet aan de specificaties van de Vektis-standaard voor declaraties van hulpmiddelen.