Orthopedische Instrumentmakerij

Orthopedische instrumentmakerij

Onze software is door de calculatie mogelijkheden zeer geschikt voor de orthopedische instrumentmakerij. De calculaties worden vastgelegd in zgn. samengestelde artikelen. Hierin kunnen alle afspraken over details van de prijsberekening worden vastgelegd. Hierbij is te denken aan opslag over inkoop, bedragen aan kleinmateriaal, uurloon, eigen bijdrage, etc. Per bedrag of tarief kan duidelijk worden gemaakt, middels een voorwaarde, onder welke omstandigheid deze geldt. In de voorwaarde kunnen zaken worden opgenomen als de verzekering van de klant, de leeftijd, het verzekeringstype, etc.

Aanmaken order

Het aanmaken van een order kan direct vanaf de klantenkaart. Bij het aanmaken worden enkele basisgegevens direct overgenomen en kan direct vervolgd worden met het op de order zetten van de juiste artikelen. Van de artikelen is bekend hoeveel kleinmateriaal gebruikt is en hoeveel uur arbeid hiervoor gerekend moet worden. Vervolgens wordt aangegeven welke calculatie gebruikt moet worden en worden de juiste bedragen en tarieven toegepast aan de hand van de voorwaarden van deze calculatie.

Machtiging en facturatie
Doordat alle gegevens correct en overzichtelijk op de order vastgelegd zijn, is het voor Orthomatic eenvoudig om een machtigingsaanvraag samen te stellen. Het verloop van de machtigingsaanvraag en de gegevens hiervan worden eveneens vastgelegd op de order.
Als de machtigingsgegevens bekend zijn kan de order gefactureerd worden. Aan de hand van de calculatie is Orthomatic zelf in staat het onderscheid te maken tussen de hoofdfactuur en de eigen bijdrage factuur. 

Elektronisch declareren

Middels de module elektronisch declareren is het mogelijk de aangemaakte factureren digitaal te declareren naar een zorgverzekeraar (via Vecozo). De declaratie wordt volledig automatisch samengesteld wanneer dit gewenst is en kan automatisch verzonden worden naar Vecozo. De declaratie voldoet aan de specificaties van de Vektis-standaard voor declaraties van hulpmiddelen.