Missie en visie

Missie en visie

Onze visie is helder en krachtig! De wereld van onze klanten wordt op het gebied van administratie en procesvoering alleen maar complexer. Onze klanten zien veel waarde in het grip houden op deze complexiteit. Daarnaast zoeken ze naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan hun onderneming en/of hun cliënten. Zij durven te ondernemen en te innoveren op een manier die hen samen met ons in staat stelt om goed, effectief, kosten- en tijdsbesparend te auto- en informatiseren.

Vlot Solutions staat  voor kwalitatieve, doordachte en gebruiksvriendelijke software voor de medische hulpmiddelen branche. Wij doen dat door te luisteren en mee te denken met de klant. Ons doel is het administratief en procesmatig ontzorgen van onze gebruikers zodat zij plezier houden in datgene waar zij mee bezig zijn.